Problemlösare i vårdens vardag

Blivande arbetsterapeuter lär sig alltmer om entreprenörskapets möjligheter. På så sätt kan de både bredda sin yrkesidentitet och tänka mer kreativt i det dagliga arbetet. 

Arbetsteraputer som entreprenörer– Det handlar inte om att alla våra studenter ska starta egna företag. En del gör det, och det är roligt, men fokus ligger främst på att förmedla ett entreprenöriellt förhållningssätt, att de ska se möjligheter i sitt eget arbete och göra något av dem, säger Krissa Alfredsson Ågren, programansvarig på arbetsterapeutprogrammet.

Tankarna tog extra fart för några år sedan när programmet gick med i ett EU-projekt som skulle stärka kvinnors entreprenörskap inom vård och omsorg. Lärarna har sedan dess vidareutbildats och studenterna introduceras i förhållningssättet i olika kurser. Det ingår även i en kurs i produktdesign som studenterna läser med blivande civilingenjörer.

– Arbetsterapeuter ska vara problemlösare för sina klienter. Inte minst där ligger det entreprenöriella tänkandet, att vara lösningsfokuserad och se nya aspekter.

Studenterna lär sig också tänka bredare, utanför boxen av traditionella yrkesmöjligheter.

– De får legitimation inom ett hälso- och sjukvårdsyrke men kompetensen är bredare än så, de behövs även inom andra delar av samhället, säger Krissa Alfredsson Ågren.

Som exempel nämner hon Samhall, frivården och Elevhälsan dit studenter under senare år sökt sig för sin verksamhetsförlagda utbildning.

– Vi har också identifierat möbelföretag som ett möjligt område där studenterna kan jobba med produktdesign och ergonomi. 

Som en följd av satsningen har några studenter startat företag med inriktning mot bland annat hälsofrämjande insatser och träningsredskap. LiU:s innovationskontor stöttar och programmet har också utvecklat ett samarbete med Norrköpings kommun och nationella Hälsans nya verktyg som arbetar med teknik och hälsa.

Fyra av lärarna på programmet fick nyligen pris för sitt entreprenöriella nytänkande och för att de samverkar med övriga universitetet och samhället i stort.

Text: Eva Bergstedt
Foto: Vibeke Mathiesen

Fotnot: De fyra prisade lärarna är Krissa Alfredsson Ågren, Jane Holstein, Anette Kjellberg och Elin Ekbladh.

Taggar Visa/dölj innehåll