Programmering för grundskoleelever i regeringens nya it-satsning

Regeringen tar nu initiativ till en it- och digitaliseringssatsning i skolan. Skolverket får i uppdrag att arbeta fram it-strategier för att stärka digital kompetens hos elever och lärare.

För grundskolan innebär detta bl.a. att kurs- och läroplaner kommer att ses över för att tydliggöra programmering som ett inslag i undervisningen. I programmering ingår inte bara att skriva kod, utan också problemlösning, kreativitet och logiskt tänkande ses som viktiga förmågor.

För gymnasieskolan innebär förändringarna bl.a. att stärka den digitala kompetensen hos eleverna i relation till de krav som ställs på arbetsmarknaden och för vidare utbildning.

Läs mer på http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/09/programmering-in-pa-schemat-i-ny-skolstrategi/

Karin Stolpe
2015-09-30