Stiligt och extra stort på installations- och promotionshögtiden

Sällan har staden skådat så många lagerkransar och hattar på en gång. Den mest prestigefyllda akademiska högtiden – doktorspromotion och professorsinstallation – hölls 23 maj i Crusellhallen, Konsert & kongress i Linköping.
Översikt i Konsert & kongressFoto: Thor Balkhed
Ceremonimästare Karin Lohm var nöjd med LiU:s 46:e, och sitt eget elfte event:
– Det är första gången det varit så stort under min tid. Jag är så glad att det fungerade väl och vill rikta ett särskilt tack till alla mina medarbetare. 

40-årsjubilerande LiU arrangerar från och med nu bara en installations- och promotionshögtid per år; därför fyllde hela 89 doktorer, 25 nya professorer och 7 hedersdoktorer scenen.

Förtjänstmedaljer delades ut till universitetslektor Anna-Lena Eriksson Gustavsson, director musices Hans Lundgren och Gun Mannervik som varit sekreterare åt fem ordinarie och två tillförordnade LiU-rektorer.
Anna-Lena Eriksson Gustavsson har varit utbildningsledare, studierektor och bland annat utvecklat 2001 års lärarprogram på LiU. Hans Lundgren har själv lett ett stort antal promotionsceremonier och professors- och rektorsinstallationer och är känd profil utanför universitetet när det gäller körer.
Om Gun Mannervik sägs det att när hon vid ett tillfälle hamnade på sjukhus så flyttade universitetsledningen dit.

Mycket nytt från starten

Rektor Helen Dannetun öppnade kvällen från talarstolen:
– Vi var ett nytt universitet 1975 och det tänktes mycket nytt från starten – något som hållit i sig. Och idag kan vi utan blygsel hävda att vi har gjort förnyelse till en tradition.
Ovanför alla skarpa hjärnor på scenen roterade långsamt de stora fakultetens konstnärliga symboler, röd glob (medicin) gröna stavar (filosofi) och blå kub (teknik). Utbildningsvetenskapliga fakultetens ande får väl sägas ha svävat fritt däremellan.

Promotorer, d v s utdelare av hattar och lagerkransar, ringar och diplom, var för medicinska fakulteten Pia Forsberg, för filosofiska Carin Franzén, och för tekniska Simin Nadjm-Tehrani – samtliga professorer.
På den blå parnassen eller ”katedern” hälsades doktorerna en efter en, fick sina insignier och fördes symboliskt vidare ut till forskarfriheten och rätten att ge akademisk undervisning.

Specialskriven musik

Linköpings akademiska orkester uruppförde specialskriven musik av David Nelson under ledning av Merete Ellegaard.
På första parkett fanns bland andra biskop Martin Modéus, landshövding Elisabeth Nilsson,f d LiU-rektor Sven Erlander, universitetskansler Harriet Wallberg, Karin Röding, rektor Mälardalens högskola och Lena Gustafsson, rektor Umeå, Sven Stafström, Vetenskapsrådet och Anna Ekström generaldirektör Skolverket och ordförande i LiU:s styrelse.

Det ceremoniella förlöpte perfekt enligt plan utom då ljud och bild löpte amok i en film om några av de utmärkta personerna. Det löste teknikern med ett supportsamtal och "norsk omstart" vilket uppges betyda "rycka ut kablarna".
Kvällen hade börjat med mingel och avslutades med bankett för över 600 gäster till klockan ett på natten. Där uppträdde Linköpings studentsångare, Flip Squad (akrobater dansare) och musiklinjen vid Vadstena folkhögskola.

Norrköpings Louis de Geer blir platsen för installations- och promotionshögtiden 2016 och följande vart tredje år.

Rektor Helen Dannetun talarFoto: Thor Balkhed

Tekniska fakultetens doktorerFoto: Thor Balkhed

Foto: Thor Balkhed


Särskilt inbjudna gäster som biskpn Martin Modéus m flFoto: Thor Balkhed


I foajén, en LiU-flagga med just införda nya logotypenFoto: Thor BalkhedStudenterna som höll i arrangemangetFoto: Thor BalkhedÖverblick i foajén före intågFoto: Thor Balkhed
I publiken förre rektorn Sven Erlander med hustruFoto: Thor Balkhed
Medicinska fakultetens doktorerFoto: Thor Balkhed
InmarschFoto: Thor Balkhed

Filosofiska fakultetens doktorerFoto: Thor Balkhed
Diplom på radFoto: Thor Balkhed
Medicinska fakultetens promotor professor Pia Forsberg Foto: Thor BalkhedMer om akademiska högtider