Här hittar du som är anmäld till doktorspromotion den 26-27 maj praktisk information inför den akademiska högtiden.

Du har anmält dig till doktorspromotion vid Linköpings universitets akademiska högtid i Linköping Konsert & Kongress (LKK) den 26-27 maj. I samband med anmälan fick du en bekräftelse via mejl, var vänlig titta igenom den så att allt stämmer. Förutom praktisk information såsom antal gäster, allergier och dylikt används information om t ex avhandlingens titel till en programskrift. Namnen som du uppgett på dig och dina gäster kommer att tryckas i middagsprogrammet. Av den anledningen är det viktigt att du kontrollerar att allt är rättstavat. Behöver något korrigeras eller om du vill få bekräftelsen utskickad igen mejla promotion@liu.se.

 

Schema lördagen den 27 maj

Kl. 11.40
Samling vid entrén till LKK. Övermarskalk Helena Iacobaeus tar emot.

Kl. 11.45 till ca 13.30

Repetition i Crusellhallen ledd av övermarskalk och studentmarskalkar.

Kl. 15.30
Dörrarna till Crusellhallen öppnas för publik (dvs dina gäster). Platserna ska vara intagna kl. 16.00. Inga biljetter behövs.

Kl. 15.45
Uppställning för procession i Marmorfoajén.

Kl. 16.00
Procession klar att gå.

Kl. 16.15 – ca 18.30
Ceremoni i Crusellhallen.

Kl.18.30
Drink och mingel i Marmorfoajén.

Före kl. 19.00
Doktorshatt lämnas in för förvaring i garderoben. Se till att hatt och ev. hattkartong har försetts med ditt namn. Även diplom kan med fördel lämnas in.

Kl. 19.00
Platserna i Garden skall vara intagna.

ca kl. 22 – 01.00
Dans i Backstage.

Det finns en tidslucka, mellan repetitionstidens slut ca kl. 13.30 och samling för procession kl. 15.30. Tiden kan användas till att äta eller klä om ifall man önskar det. Det finns tyvärr inte möjlighet att köpa lunch inne på LKK. Det finns inte heller några särskilda omklädningsrum, men huset är abonnerat av LiU hela dagen och det finns gott om utrymmen att klä om på.

Repetition

Repetitionen är obligatorisk och hålls tämligen kort. För att komma förberedd förväntas du dessförinnan ta del av vår repetitionsfilm: https://vimeo.com/684133054/4b809f56b8

Hatt och lagerkrans

Om du promoveras till teknologie, ekonomie, medicine eller juris doktor bär du doktorshatt vid ceremonin.

Om du har köpt hatt av hattmakare levereras den direkt till LKK och en faktura på hattkostnaden skickas till dig från hattmakaren. Om du lånar hatt av t ex en kollega skall den lämnas in till ceremonimästare den 8 och 9 maj mellan kl. 9.30-14 eller på annan överenskommen tid. Hatten ska förses med ditt namn samt ligga i namnad kartong. Adress för hattlämning: Post- och husservice, hus A, Campus Valla. Ceremonimästare ombesörjer att hattar transporteras till LKK. Doktorshattar lämnas in i förväg då scenen med cirka 100 hattar och kransar ställs i ordning på fredagen.

Om du promoveras till filosofie doktor bär du lagerkrans. Den har beställts efter det huvudmått du har angett i anmälan och levereras LKK. En faktura på kostnad för krans kommer att skickas till dig av kransbindaren.

Inför håruppsättning och dylikt tänk på att hatt eller lagerkrans skall placeras på ditt huvud under ceremonin.

Klädsel

Den som promoveras bär högtidsdräkt (inget klädbyte mellan ceremoni och bankett), dvs frack, vit väst eller gördel, vit fluga/rosett, svarta strumpor och svarta finskor alternativt långklänning (ankellång) i valfri färg. Andra typer av högtidsdräkt kan förekomma, men rådgör gärna med ceremonimästaren. Om du bär klänning med bara axlar så tänk på att komplettera din klädsel med sjal eller armbågslånga handskar under ceremonin.

Dina gäster bär högtidsdräkt. Barn och ungdomar kan bära vit skjorta med slips, mörka byxor och svarta skor, eller klänning av valfri längd.

Betalning

Om du ska betala kuvertavgift för gäster betalas summan in på LiU:s bankgiro 5050-0016 senast den 15 maj. Om din inbetalning sker från utlandet används följande uppgifter: Danske Bank, Bankkonto: 1281 01 17713, BIC/SWIFT: DABASESX, IBAN: SE13 1200 0000 0128 1011 7713.

Uppge ditt namn, inte gästens eller gästernas, vid betalning.

Din handledare

Om du har uppgivit namn och adress till handledare i anmälan kommer denne att få en personlig inbjudan efter din sista anmälningsdag. Handledaren har i sin tur möjlighet att bjuda med en gäst.

Festkonsert den 26 maj

Den 26 maj kl. 19.00 är det festkonsert i Crusellhallen. Till konserten behövs inga biljetter och du får ta med så många gäster du önskar. Klädsel till konserten är valfri. Mer information om festkonserten finner du här: liu.se/promotion

Kontaktuppgifter

Ceremonimästare Camilla Smedberg, 013-28 2420, promotion@liu.se
Bitr ceremonimästare Alisa Kovaliova, 013-28 58 02, promotion@liu.se
Övermarskalk Helena Iacobaeus, 013-28 68 31, helena.iacobaeus@liu.se

För mer information kan du även se under ”Vanliga frågor och svar” på liu.se/promotion