Regeringsbeslut om Barnafrid

Efter ett regeringsbeslut står det nu klart att det blir
Linköpings universitet som får stå värd för ett nationellt
kunskapscentrum kring våld mot barn.
Carl-Göran Svedin, porträttFoto: Åke HjelmHösten 2015 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att göra en utlysning bland de statliga lärosätena för att inrätta ett nationella kunskapscentrum om våld och andra former av övergrepp mot barn.

I mars meddelade Socialstyrelsen sin bedömning att Linköpings universitet, som sedan långt tillbaka bedrivit forskning inom barn- och ungdomspsykiatri var bäst lämpat att stå värd för det nya kunskapscentret. Bakom ansökan stod Carl Göran Svedin, professor i barn och ungdomspsykiatri vid LiU.

Och i sitt beslut har regeringen nu gått på Socialstyrelsens förslag. Det innebär en årlig finansiering på fem miljoner kronor, med en utvärdering efter tre år.

Centret i Linköping, som får namnet Barnafrid, ska ta fram kunskap om våld och andra former av övergrepp mot barn i syfte att förbättra förebyggande åtgärder. Ett annat fokus är att utveckla metoder för tidig upptäckt av övergrepp och erbjuda stöd till utsatta barn.

2015-06-18

Relaterat innehåll