Rekordtillväxt i Framtidsföretag

Det treåriga projektet Framtidsföretag, där 48 mellanstora östgötaföretag fått LiU och Almi-hjälp att växa avslutades i samband med Tillväxtdagen under v45. Tillsammans har de ökat antalet anställda med 410 personer. Nu får projektet en fortsättning.
I Östergötland finns i dag närmare 500 företag som har mellan 20 och 100 anställa. 48 av dem, eller cirka 10 procent, har hittills deltagit i tillväxtprogrammet inom projektet Framtidsföretag, finansierat av EUs regionala utvecklingsfond, Östsam, Almi och LiU. Villkoret att få vara med i tillväxtprogrammet är att företaget har både potential och vilja att växa.
Framtidsföretag 2014
Resultatet är att de deltagande företagen sammantaget ökat omsättningen med 700 miljoner kronor och har gett upphov till 410 nya arbetstillfällen under de två senaste åren. Ett så gott resultat att projektet nu får en fortsättning.

- Vi har startat två grupper med 14 nya företag nu i januari, säger Anna Öhrwall Rönnbäck, föreståndare för CAM, centrum för affärsutveckling i mindre företag på LiU och drivande i projektet.

Staffan Brege, professor i industriell marknadsföring på LiU och styrelseordförande i Almi redovisade under Tillväxtdagen några av resultaten för det han skämtsamt kallade Framtidsföretag AB, det vill säga summan av de 48 ingående företagen, som annars finns i helt olika branscher och verkar inom olika geografiska områden.

Fjärde största arbetsgivaren

Tillsammans utgör Framtidsföretag AB Östergötlands fjärde största arbetsgivare med sina 2300 anställda. Bara Saab, Siemens Turbomachinery och Toyota Material Handling har fler anställda i regionen.

Framtidsföretag AB omsätter 4,1 miljarder kronor under 2013 och har 12 procents avkastning på eget kapital. Medan de mogna företagen växt med 0,74 procent har Framtidsföretag AB vuxit med 40 procent under 2010-2013, och som bekant har det inte varit högkonjunktur.
Anna Öhrwall RännbäckFoto: Monica Westman
- Om man gör en hastig överslagsberäkning så har företagen med sina 410 nya arbetstillfällen bidragit med mellan 150 och 200 miljoner i ökade skatteintäkter per år. Detta i ett projekt som kostat staten 10 miljoner kronor, sa Staffan Brege.

Under projektet gång har de 48 företagen delats in i grupper om sju där företagsledarna träffats och diskuterat gemensamma problem under sakkunnig ledning av experter från Almi, Linköpings universitet och av upphandlade konsulter. Ett antal fria konsulttimmar har också ingått i projektet som letts av Anna Öhrwall Rönnbäck, docent på LiU och Karin Tell, affärsrådgivare på Almi Företagspartner i Östergötland.

Statssekreterare grymt imponerad

Superlativerna regnade också över projektet under Tillväxtdagen, några röster:

- Jag är grymt imponerad och skulle vilja kunna göra ”copy-paste” överallt, sa Marita Ljung, statssekreterare i Näringsdepartementet

- Fantastiskt att se hur bra ni arbetar ihop i regionen, hoppas att andra regioner tar efter, sa Charlotte Brogren, generaldirektör på Vinnova.

och även Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf var imponerad:

- Det är roligt att se att samarbetet mellan olika organisationer i Östergötland är på riktigt och att det ger resultat.

14 nya företag ligger nu i startgroparna:

- Vi vill gärna ha minst 100 företag med i gruppen och det gäller att hitta receptet så att det här arbetet fungerar även långsiktigt, säger Staffan Brege.

För om prognoserna för tillväxt som Framtidsföretagarna lämnat slår in, kommer de snabbt att klättra på listan.


Forskare

Fler artiklar