Religion, politik och terror

Religionens roll i Sverige och världen är temat för årets öppna Strimman-föreläsningar. Alltifrån USA-valet till försoning, Påvebesök och Islamiska staten.
Strimmanbanner 2016Den 20 september talar Kjell O Lejon, professor i religionsvetenskap, under rubriken ”Separera religion och politik? En tillbakablick för att förstå dagens politiska scen i USA”. Trots att man i USA under lång tid har separerat kyrka och stat, har religion och politik alltid fogats samman i det amerikanska samhällsbygget. Religiös retorik har genomsyrat det amerikanska offentliga rummet från första stund på ett sätt som ofta är obegripligt för svenska kommentatorer och i svensk nyhetsmedia. I föredraget ges en tillbakablick för att kunna förstå den moderna religion-politiska situationen.

Om USA-valet handlar det även den 18 oktober när Gastón Espinosa, professor i religionsvetenskap, talar under rubriken Religion and politics in the U.S. Presidential Elections of 2016. Hur tänker protestanter, katoliker, evangelier, judar, afro-amerikaner och övriga väljargrupper inför det stundande presidentvalet? I föreläsningen, som bygger på material från nationella undersökningar, analyserar Gastón Espinosa närmare den roll som religion, ras och kön spelar i 2016 års amerikanska presidentval.

Den 22 november står Påvebesöket i Lund i centrum. Hur ser det ekumeniska klimatet mellan katoliker och lutheraner ut idag i världen och i Sverige? Var står man i de grundläggande teologiska frågor som så länge skilt kyrkorna åt? Hur ser man på de gemensamma utmaningar som livet i dagens värld ställer hela mänskligheten inför? Det är några av frågorna som lyfts fram av Håkan Ulfgaard, professor i religionsvetenskap.

Våren 2017 fortsätter religionstemat


Bok och kaffemugg i naturDen 28 februari handlar det om Migrationens etik och Islamiska staten. Elin Palm, docent i tillämpad etik föreläser under rubriken Migrationens etik där hon undersöker innebörden och implikationer av EU:s värdegrund för flyktingfrågor med ett särskilt fokus på relationen mellan solidaritet och rättvisa. Vid samma tillfälle talar Fredrik Gregorius, lektor i religionshistoria, under rubriken Islamiska staten och den kommande apokalypsen. Vilka faktorer som tycks vara avgörande för varför vissa apokalyptiska rörelser utvecklas i en våldsam inriktning kommer att vara ett fokus i föredraget.

Den 21 mars är rubriken Global rättvisa och försoning. Göran Collste, professor i tillämpad etik, talar om några aktuella krav på gottgörelse för övergrepp som begicks under kolonialtiden och diskuterar argument för och emot dessa krav.

Den 25 april talar Carl-Magnus Carlstein, doktorand i religionsvetenskap, under rubriken ”Är det viktigt att studera Bibeln i dagens samhälle?” Han argumenterar för varför det har betydelse, däribland utifrån att bibeln är del av ett kulturarv och att den bidrar till förståelsen av kristendom och judendom med omkring två miljarder anhängare.

Tid och plats: Tisdagar kl 18-19, Vallabiblioteket, D-huset, Ingång 41.

Strimman 2016-2017

Allt fler vill läsa religion