REMESOs internationella rådgivande nämnd

REMESO är stolt över att ha en Internationell rådgivande nämnd (IRN) bestående av internationellt framstående forskare inom REMESOs forskning. IRN kommer att stödja REMESO i att etablera sig som ett internationellt framstående forskningscentrum. 

IRNs forskare kommer att bjudas in att hålla ett föredrag om aktuell och banbrytande forskning samt att delta i internationella forskningsseminarier. IRN kommer att stödja REMESO i strategiska beslut för att utveckla forskningsprojekt och program. Medlemskap i IRN är en hedersposition.

Medlemmar IRN 2021-2023Visa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll