RESONANS – Samstyrning av offentliggemensamma digitala resurser

I projektet RESONANS studerade vi IT-resurser som berör flera offentliga förvaltningar, så kallade offentliggemensamma digitala resurser. Vi studerade webbplatser, webbkomponenter, likartade back-office system och informationsutbyte mellan förvaltningar. En bred kartläggningsstudie genomfördes över olika offentliggemensamma initiativ. Huvudparten av projektet utgjordes av diagnostiska fallstudier av utvalda offentliggemensamma digitala resurser. Följande åtta offentliga digitala resurser studerades:  

 • 1177 Vårdguiden 
 • Ekonomiskt bistånd 
 • E-recept 
 • Gemensam gymnasieantagning i Stockholms län 
 • kommunala e-tjänsteplattformar 
 • Ladok 
 • Mina meddelanden/Min myndighetspost 
 • Verksamt.se.  

Projektet RESONANS genomfördes i nära samverkan mellan Linköpings universitet, E-delegationen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Uppsala universitet. Projektet drevs av frågor som hur samstyrning sker av sådana digitala resurser. Vilka möjligheter och restriktioner finns i samanvändning av digitala resurser? Vi analyserade fallstudierna utifrån sju samverkansdimensioner:  

 • Målstyrning 
 • funktionell lagstiftning 
 • organisering av aktörsrelationer 
 • design av verksamhetsprocesser och digital funktionalitet 
 • språklig tillgänglighet 
 • begriplighet och precision 
 • organisering och design av digitala möten samt arkitektonisk design av digitala landskap. 

Finansiär: VINNOVA 
Deltagare: Göran Goldkuhl (projektledare), e-post goran.goldkuhl@liu.se 
                  Anders Persson, e-post anders.persson@liu.se 
                  Annie Röstlinger, e-post annie.rostlinger@liu.se               
                  Owen Eriksson, Uppsala universitet 
Period: 2014 – juni 2015

DeltagareVisa/dölj innehåll