Revidering av nationell modell för öppna prioriteringar 

Nu har vi genomfört en andra revidering av den nationella modellen med syfte att göra verktyget tydligare.

Den första versionen av Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård publicerades år 2007, på initiativ av Prioriteringscentrum och Socialstyrelsen. Nu har vi genomfört en andra revidering av modellen framför allt i syfte att förtydliga sådant som erfarenhetsmässigt väcker frågor vid tillämpningen.

Arbetsgruppen, där Prioriteringscentrum och Socialstyrelsen ingick, lämnade förslag på olika tolkningar bland annat vad gäller ålder och kostnadseffektivitet. Regioner, landsting och intressenter inom hälso- och sjukvården bjöds in att lämna synpunkter på dessa tolkningar vid dialogmöten och remissrundor. Remissinstanserna visade sig ha olika uppfattningar, vilket tydliggjorde behovet av en parlamentarisk översyn. Här kan du ta del av de inkomna synpunkterna samt debattartiklarna som revideringen gav upphov till.

revidering-nationell-modell-prioriteringar


 

Om revideringen i Läkartidningen

Kontakt

Mer om den nationella modellen

Forskningsverksamhet

Relaterade Dokument