16 juni 2016

Simuleringar, mikrovärldar och spel ska hjälp oss hantera störningar och attacker mot betalsystemen. Kognitionsvetarna Peter Berggren och Björn Johansson deltar i ett femårigt forskningsprojekt.
Ett strömavbrott i en stadsdel tvingar varuhus att stänga, torghandlaren kan inte sälja sina produkter när inte nätet fungerar, när bankomaten är trasig har vi inte tillgång till kontanter. Fungerar inte Betalsystembetalsystemen kan vi inte handla mat eller tanka bilen.

I ett femårigt forskningsprojekt ska forskare vid LiU, Högskolan i Skövde och Mittuniversitetet tillsammans med säkerhetsexperter vid Combitech ta reda på hur olika aktörer kan agera för att mildra de negativa effekterna av störningar i betalsystemen.

Forskningsprojektet finansieras med 14 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och koordineras från Högskolan i Skövde.

Nyckelpersoner spelar sig själva


Forskarna ska samla nyckelpersoner inom ett antal olika områden i samhället och låta dessa spela sig själva och sina befattningar i rollspel där de får ta ställning till olika scenarier. Tillsammans ska de komma fram till lösningar. De åtgärder de tänker sig simuleras sedan så att de medverkande kan se vilka konsekvenser deras agerande får. Varje grupp gör ett antal sådana övningar över en dag och målet är att genomföra 30 dagar med tester och simuleringar.

Målet för projektet är sedan att få fram konkreta råd och tips för respektive samhällssektor, exempelvis betalsystem, transporter och livsmedelsförsörjning, för vilka åtgärder som ger den snabbaste återhämtningen.

Ökad resiliens


– Vi vill öka resiliensen, det vill säga organisationers förmåga att reagera och agera vid oväntade händelser, som stora strömavbrott eller hackerattacker, säger Peter Berggren, forskare vid Institutionen för datavetenskap, IDA.

Det är också exempel på ett område där LiU-forskarna har erfarenheter att bidra med i projektet. Peter Berggren och Björn Johansson, båda verksamma vid IDA, bidrar också till uppbyggnaden av de spelmiljöer eller mikrovärldar, simulerade händelser och situationer, som personerna ska reagera och agera utifrån. De bidrar även med kunskap kring den här typen av experimentella metoder.

Projektets fullständiga titel är Creating Collaborative Resilience Awareness, Analysis and Action for Finance, Food and Fuel Systems in INteractive Games (CCRAAAFFFTING).

Mer att läsa, extern länk till Högskolan i Skövde

Kontakt