Så kommer LiU att finnas med på expot

Sedan 2012 har LiU deltagit i ett stort antal workshops där byggandet, tekniken och alla planeringsförutsättningar för den nya stadsdelen diskuterats. Nu har universitetet hamnat mitt i byggbranschen och spelar en viktig roll i Vallastadens bo- och samhällsexpo.

Inför boexpot har vi utvecklat ett koncept som knyter samman universitetets kunskap och forskning med den yttre världens verklighet, vilket gestaltas på ett konstnärligt sätt i utställningarna i september. Vi gör fyra hemutställningar, ett pedagogiskt Active Learning Classroom, ett showroom samt flera utomhusaktiviteter och konserter.

- Vi vill utnyttja universitets gestaltande, berättande och samverkande kraft, men även den innehållsmässiga och perspektivgivande kraften. Vi tror att universitetet kan bidra med kunskap, så att människor förstår sig själva och varandra. Man har inte berättat ett universitet tidigare på det här sättet, det här är unikt, säger Kosta Economou, universitetslektor och projektledare. 


Active Learning Classroom är  ett koncept som bygger på ett aktivt deltagande från studenter och interaktion mellan studenter och lärare. Teknologin och möblerna som används i ett ALC-klassrum är till för att studenterna lätt ska kunna presentera sina idéer och samarbeta med varandra.

- Vi kommer att bygga upp en form av ALC-miljö under bo- och samhällsexpot i Vallastaden. Tanken är sedan att vi flyttar med den till campus Valla efter expot. Vi ser denna miljö som ett pilotprojekt i utvecklingen av framtidens lärmiljöer på LiU, detta gäller såväl fysisk utformning som pedagogisk och digital utveckling och ALC. Flera olika kursmoment från t ex nya samhällsplanerarprogrammet kommer att hållas i dessa miljöer under expot. I början av augusti hålls en ALC-konferens i Minnesota, där vi kommer att ta med oss intryck in i Vallastaden och vi ser detta som startskottet för att skapa nya framtida pedagogiska miljöer på LiU, säger Frida Ekman, lokalplanerare på fastighetsavdelningen.

Vad säger forskningen om hemmet? Vad säger hemmet om forskningen? Hur kan de båda sfärerna samverka, och hur skiljer de sig åt? Håller vi fortfarande hårt i skiljelinjen mellan samhälle och vetenskap? Vem får tillgång till kunskapen som produceras? Hur förstår vi den?

Tillsammans med universitetets många forskare gestaltas frågorna och våra utställningar låter besökarna tänka till. I boexpot samverkar universitetets forskare och gestaltare för att bygga hemlika miljöer, men med inbyggda skevheter, som visar att lösningarna - som ser ideala ut på pappret - inte alltid stämmer in med realiteten för många människor. Tänk dig som betraktare att få höra hur depression låter, eller se hur kunskap begränsas till ett fåtal. Vi arbetar i fyra lägenheter och flera andra miljöer, och låter ljud, bilder, föremål och text samverka för att låta vår kunskap och våra perspektiv skapa en helhetsbild över de livsvillkor byggherrar, planerare och politiker kanske inte alltid tänkt på när de börjat bygga.

- Vår ambition är att skapa diskussion kring de teman vi lyfter. Jag hoppas vi kan skapa förståelse och intresse för sociala frågor genom att engagera besökarna att själva delta i utställningen. Det ska det inte bli en bekräftande historia där besökarna bara kan se hur det är för andra människor, utan vi vill att utställningen verkligen leder till engagemang, berättar Maja Meurling, projektledare för hemutställningen om Livsvillkor.

Som besökare kommer du få höra och göra - skapa din egen utställning med hjälp av att flytta på föremål och lyssna in musiken. Här får du som besökare möjlighet att i showcaserummet eller det experimentella läranderummet själv svara på frågorna vi ställer.

- Utställningens olika teman, såsom ensamhet och depression, kommer vi gestalta  i ljudform. Men besökarna kommer också kunna vara med och förändra utställningens känsla genom ljudet. Interaktion från besökaren blir en viktig del i ljudbilden, säger Mattias Edborg, ansvarig för ljudgestaltningar i hemutställningarna.

Hur ser ett hem ut i framtiden? Vilka lösningar kommer att finnas? Svaren är många, men ofta spekulativa. Vem är det som får spekulera? Vem får tillgång till svaren? Vi problematiserar frågan om vem som kommer att ha tillgång till detta och vilka som har tillgång till den kunskap som produceras.

Vem vet?

Tillsammans med forskare som studerar smarta hem, inomhusväxthus och människans användande av nya lösningar gestaltar vi frågorna i en av Vallastadens lägenheter. Vi kommer att se hur ett samtida eller framtida hem kan se ut med smart teknologi - vem behöver egentligen ett talande kylskåp? - och med modern teknik i stadsodlingar. 

- Vallastaden är den optimala kontexten för vårt växthus. Det nya, smarta och hållbara samhället som Vallastaden står för går helt i linje med våra värderingar och vår produkt. Tekniken tillgodoser behovet om flexiblare och roligare hemmaodling, medan designen gör vardagsrummet mer attraktivt, förklarar Erik Söderby från SIOS, om deras uppkopplade och autonoma miniväxthus för inomhusmiljö.

I en annan del av utställningen har vi en helt normal hemmiljö. I den ingår allt som hör en hemmiljö till - åldrandet, utbrändheten, flyttandet och normerna - eller hur normerna bryts. Byggherrarna har i Vallastaden försökt skapa en ideal miljö, med människan i centrum. Men vilka människor rör det sig om? Vem får bo där? Vem har tillgång till boendet? Om du inte har möjlighet att leva som alla andra, var lever du då?

Hur ska människor och det annorlunda kunna förstås?

Den här utställningen gestaltar åldrandet och ensamheten, hur det är att leva mot normen, hur det är att migrera - både frivilligt och ofrivilligt - och hur det är att vara utbränd och deprimerad.

Det kommer att finnas musik på olika platser och på olika sätt: New Chamber Music med Östgötamusiken.

- Tanken är att gå ifrån den vanliga konsertformen där musikerna sitter på en scen och publiken sitter och lyssnar.  Man ska kunna röra sig runt i utställningarna, man ska inte behöva sitta och lyssna på ett ställe. Vi kommer använda rummet, använda saker som finns i lägenheterna, vara nyskapande och leka med musiken utifrån olika teman, berättar Sofia Hinnerson, musikansvarig.

Utöver dessa utställningar kommer det också att finnas showcase-rum, demonstration av Active Learning Environment, och ett par mindre hemutställningar, där bland annat studenter från Malmsten ställer ut sina verk.

LiU i Vallastaden 2017 Visa/dölj innehåll