Så ska Linköping utvecklas som universitetsstad

En attraktiv stad för fler. Mer universitetsnärvaro i innerstaden. Avancerade sommarjobb för studenter. Nu finns en lokal handlingsplan för hur universitets- och studentstaden Linköping ska utvecklas.

Linköping cityFoto: David Holmström– Universitetet och Linköpings kommun har redan en lång rad samarbeten men det finns mer att göra. Vi är till exempel stolta över att vi är ett universitet som lockar så många utomstående studenter hit. 19 000 av våra 27 000 studenter kommer från platser utanför Östergötland. Men när de är färdiga med sina studier så lämnar nästan lika många vår region. Det finns en fantastisk potential för att få dem att stanna kvar, konstaterade universitetets rektor Helen Dannetun när den lokala handlingsplanen presenterades.

EU-projekt gav plan

Planen är ett resultat av ett tvåårigt EU-projekt som nu avslutats. Tio städer i nio länder har ingått i projektet EUniverCities. En förutsättning för att delta har varit att staden som medverkar har ett pågående samarbete med sin stads universitet. Ett övergripande syfte är att främja en hållbar stadsutveckling utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv.

– Nu har vi för första gången en gemensam plattform där Linköpings kommun och universitetet försöker hitta interna strukturer så att arbetet fortlöper, påpekade Lise-Lotte W Järvinen, samordningsansvarig på Linköpings kommun.

Tre huvudområden pekas ut i handlingsplanen. De omfattar den fysiska planeringen av staden, Linköping som en attraktiv universitetsstad samt samverkan mellan Linköpings kommun och LiU. Inom området fysisk planering finns exempelvis det nya bostadsområdet Vallastaden och Wahlbecks företagspark där ett mål är att binda samman universitetet med innerstaden.

En attraktiv stadskärna liksom en funktionell boendemiljö är centralt för att locka fler till staden, inte minst viktigt är det att få fler internationella forskare och studenter att känna sig tilltalade av stadens utbud. Bättre arbetsmarknad för studenter under sommaren skulle också få fler att stanna och upptäcka staden. Universitetets och studenternas närvaro i innerstaden måste bli bättre, till exempel genom fler studentbostäder och att fler arenor för kunskap och kultur skapas där, enligt planen.

Staden växer över Stångån

– När staden på sikt kommer växa över Stångån mot Kallerstad så ska vi se till att få med universitetet och studenterna i de planerna. Det är ett sätt att stärka vårt samarbete framöver, påpekade Elias Aguirre, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Linköping.

Jan Axelsson, universitetets samverkansdirektör, påtalade vikten av att utöka samarbetet med kommunens och regionens små- och medelstora företag.

– Det finns möjligheter där. Studenterna känner till de stora företagen i regionen, men inte de mindre trots att de utgör stora delar av näringslivet, sa Jan Axelsson.

Han pekade också på att en fördel i EU-projektet har varit att få utomstående universitets och städers synpunkter på LiU:s och Linköpings kommuns gemensamma samhällsutmaningar.

– De ser nya saker. Och även om vi redan har många samarbeten mellan kommunen och universitetet kan vi absolut göra mer av det långsiktigt strategiska arbetet. Det vi kommer börja med är marknadsföringen av Linköping som en universitetsstad, påpekade han.

Helen Dannetun passade då i sammanhanget på att marknadsföra studentorkesterfestivalen i helgen 14–17 maj.

– Den kommer att synas och höras nere på stan, här kan vi tala om stor interaktion mellan universitetet och staden.

Mer om EUniverCities


Publicerad 2015-05-12