Samarbete med toppuniversitet

Ett nytt avtal mellan Linköpings universitet och Nanyang Technological University i Singapore öppnar för en ny form av gemensam forskarutbildning och stärker ett redan existerande samarbete.
Avtalsskrivande Bertil Andersson NTU och Helen DannetunFoto: Anna Nilsen 2014- Nu formaliserar vi samarbetet och gör det mer strukturerat, säger LiU:s rektor Helen Dannetun i samband med undertecknandet.

De båda universiteten har redan idag ett väl utvecklat utbyte både på student-, doktorand- och forskarnivå. Bland annat åker ett 30-tal teknologstudenter varje år till NTU för att studera där och 30 studenter därifrån kommer till LiU. Även lärarutbildningen har ett aktivt utbyte.

Gemensam forskarutbildning

Bertil Andersson, tidigare rektor på LiU, är numera rektor på NTU.

- Historiskt sett har det länge funnits utbyten på forskarnivå. Det vi ser idag är att universiteten i sig utvecklar mer internationella samarbeten, säger han.

Det som speciellt utmärker det nya avtalet är att en gemensam forskarutbildning nu etableras mellan de båda universiteten. Till en början handlar det om ämnena nanovetenskap och materialvetenskap där forskarstudenter ska väljas ut, men på sikt kan även andra områden bli aktuella, däribland utbildningsvetenskap.

Bättre arbetsmarknad

Sammantaget 10-15 forskarstudenter från de båda universiteten kommer med start sommaren 2015 att kunna börja den nya forskarutbildningen som leder till en gemensam examen. De kommer att studera på båda universiteten, i olika perioder.

- Utbildningen skräddarsys och det är en styrka att två lärosäten gemensamt står bakom den, konstaterar Helen Dannetun.

Bertil Andersson lyfter fram fördelarna ur ett arbetsmarknadsperspektiv.

- Ta till exempel ett företag som Ericsson. För dem och många andra är det naturligtvis en styrka att anställa personer med en gemensam examen från två universitet, däribland ett från Asien.

Klättra på rankinglistorna

NTU är precis som LiU ett ungt universitet, det har funnits i 23 år. Till strukturen liknar de varandra med ett liknande forsknings- och utbildningsutbud. I en helt färsk rankning, QS World University Rankings, hamnar NTU på första plats bland världens yngre universitet. LiU har klättrat under senare år och ligger nu på plats 26, av cirka 16 000 yngre universitet.

- Ett utökat samarbete innebär att vi kan få än fler influenser från NTU vilket förhoppningsvis kan få oss att klättra ytterligare på rankinglistorna, säger Helen Dannetun.

Stort intresse för Sverige

Men även NTU tjänar på olika sätt på samarbetet med LiU.

- Singaporestudenter är enormt intresserade av Sverige, många ser det som ett föregångsland. Sverige, och inte minst LiU, har mycket att ge asiaterna vad gäller synen på innovation, studentdemokrati och hur man tar till sig kunskap, påpekar Bertil Andersson.

2014-10-01