Samverkan gynnar småföretag

För småföretag kan det visa sig vara väldigt nyttigt att ta in studenter för att genomföra kortare uppdrag. Hallins verkstäder lyfter framförallt fram fördelen med att få tillgång till nya insikter som sätter problem i en teoretisk kontext.

Hallins Verkstäder har haft ett långt samarbete med Linköpings universitet, som har hjälpt bolaget inom olika områden sedan mitten av 1990-talet. Uppdragen har varierat – allt från HR och hjälp att ta fram en personalpolicy till processkartläggningar och affärsutveckling. 

– Linköpings universitet är väldigt duktiga, och genom kontakten med LiU Relation har många möjligheter öppnats upp för projekt som vi inte visste fanns eller som vi inte hade tänkt på själva, berättar säger Christer Hallin vd på Hallins.

På universitetet finns det mycket kompetens och kunnande. För Hallins Verkstäder har det varit väldigt givande att få in någon som har nya ögon samtidigt som de sätter problemen och lösningarna i en teoretisk kontext.

– Det är jättebra och viktigt för oss. Mitt tips skulle vara att få in resurser som kan titta på olika områden inom verksamheten. Eftersom projekten är kopplade till LiU har de alltid en teoretisk anknytning, det innebär att vi alltid får bra underlag så att vi kan fortsätta utvecklingen även efter att projektet är slut, säger han. 

För små företag som vill utveckla sin verksamhet är det en enorm resurs att kunna ta del av kompetensen som finns på LiU. 

– Många av oss i små företag sitter ju med liknande problem. Genom att kontakta LiU Relation kan man se vilka möjligheter som finns. Det är väl investerad tid och resurser att ta hjälp av den kompetens som finns, avslutar Christer.

Anlita studenter

Fler inspirerande exempel

Samverka med LiU