Ny form av samverkan inom biomedicin

Att skapa en nationell arbetsgrupp med representanter från näringsliv och universitet som kan underlätta samverkan inom biomedicin. Det är målet med den konferens som hålls på Medicinska fakulteten på måndag.

- Hur vet vi att vi har relevanta utbildningar, och hur får vi starka studenter som kan möta det behov som finns i näringslivet? Det är frågor som konferensen kommer att behandla, säger Anna Fahlgren, biträdande professor, och initiativtagare till dagen med stöd av Vinnova och Linköpings universitet. 

Omkring 40 deltagare från hela Sverige kommer till dagkonferensen, som består av ett antal kortare seminarier. Seminarierna kommer att ta upp allt från kompetensförsörjning inom life science och kliniska prövningar, till bioentreprenörskap och arbetslivsperspektivets koppling till utbildningars kvalitet. Nytt är tanken att skapa en samverkan mellan näringsliv och akademi redan under universitetens grundutbildning inom biomedicin. 

- Det kommer i slutänden att ge oss en starkare utbildning, och bättre verktyg för att validera den. Vi kommer också lättare att kunna se hur våra studenter möter de behov som finns.

Deltagarna kommer både från akademin och life science-industrin, och målet är att dagen ska mynna ut i diskussioner kring hur man tillsammans kan skapa den nationella samarbetsgruppen, och vilka som ska ingå i den. Förutom Linköpings universitet kommer även representanter från Karolinska institutet, Umeå universitet, Lunds universitet, Örebro universitet och Skövde högskola finnas på plats under konferensen.

- Många gånger har flera universitet samma frågor till näringslivet, och liknande behov av vad de kan erbjuda. Med en samverkansgrupp skulle man kunna spara både tid och resurser. Till exempel skulle man kunna ha föreläsningar för alla universitet och dela dessa digitalt, istället för ett universitet i taget. 

Om allt går enligt planerna med finansiering och tillsättande av grupp, så är förhoppningen att det första mötet kan hållas våren 2018.

- Jag tror det här ligger rätt i tiden, och jag kan se att näringslivet har intresse av att samverka med grundutbildningar för att på så sätt rekrytera framtida kompetens. Det visar inte minst det stora intresset för dagen, säger Anna Fahlgren.

 


 

Utbildning inom biomedicin och Life Science