Samverkan mellan Region Östergötland och idéburna organisationer i Östergötland

pennor Foto Dutko

HELIX-forskarna Maria Gustavsson och Agneta Halvarsson Lundqvist genomför en studie om samverkan mellan Region Östergötland och idéburna organisationer inom ramen för den så kallade Regionala Överenskommelsen i Östergötland.

Den regionala Överenskommelsen syftar till att bidra till demokratiskt samhälle där aktörerna stimulerar samhällsutvecklingen utifrån sina respektive olikheter.

Arbetet inom den regionala Överenskommelsen handlar om att hitta lösningar på aktuella samhällsutmaningar genom att skapa en utökad dialog mellan de idéburna organisationerna och Region Östergötland. I den aktuella studien undersöks förutsättningar som gett form åt samverkan och lärande mellan sektorerna i komplexa kontexter.


Kontakt