Samverkansavtal främjar lokal och regional tillväxt

Linköpings universitet har en lång tradition av att samverka med kommuner. Avtalen regleras av LiU Relation som har uppdraget att stötta samverkansutveckling mellan näringsliv, samhälle och universitetet. Västerviks kommun har ett avtal med LiU, ett avtal som i sig innebär många olika möjligheter för att ta del av kunskapen på universitetet.

Intresserade företag i Västerviks kommun kan bland annat, via Studentuppdrag, få hjälp av en eller flera studenter att inom ramen för sin utbildning lösa ett verkligt case ute hos ett företag. Företagen kan också få stöttning i sin rekryteringsprocess, bland annat genom LiU Career Gate där man kan lägga upp platsannonser. Möjligheten finns också att gästföreläsa på olika utbildningar för att visa upp sig som en attraktiv arbetsplats för studenterna.

– Det finns många spännande möjligheter inom samverkan med universitetet, berättar Magdalena Skogholt, Västervik Framåt och lokal kontaktperson för avtalet samt ansvarig för kontakter mot universitetet.

Pentronic är en av 16 lokala avtalspartners i Västervik och en av Europas mest kompletta leverantörer av industriella temperaturgivare, mätinstrument och kalibreringsutrustning. Företaget omsätter cirka 150 miljoner kronor och har 90 anställda. Under hösten 2015 initierade Petronic ett studentuppdrag med fyra studenter inom ramen för kursen ”Analys av produktionsstrategier”. Resultatet ska levereras i form av förbättringsåtgärder till Pentronic. 

– Studentuppdraget hos Petronic är ett konkret resultat som en del i det samarbete Västerviks kommun har med Linköpings universitet. Samverkansavtalet syftar till att stimulera lokal och regional tillväxt och öppnar möjligheter för företagen att både ta del av, men också att utvecklas med LiU, berättar Pär Westrin, samverkansutvecklare LiU Relation.