Samverkansdagen 2020 - Omställning för hållbar livsstil

De senaste åren har det blivit allt tydligare att frågan om hållbar utveckling behöver breddas till olika områden och till att förstå beteendevetenskapliga aspekter på hållbarhet. På årets samverkansdag med temat ”Omställning för hållbar livsstil - värderingar, strategier och insatser” lyfts olika aspekter på utvecklingen mot en mer hållbar livsstil.

Länk till seminariet som startar den 4 november kl. 13.00

Bildmontage som föreställer en flygbild över en stad, en varukorg med grönsaker och en hand som fångar regndroppar.

Samverkansdagen den 4 november hålls digitalt, med mycket möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte.

Föreläsare är Cecilia Åsberg, professor i genus, natur och kultur vid Linköpings universitet, Louise Ridderström, projektledare och verksamhetsledare för Östgötamat samt Robert Bäckström från Stångstaden, projektledare för Ebbepark. De kommer bland annat att prata om miljöhumaniora, matens betydelse för individens och miljöns välmående samt hur stadsutveckling kan skapa förutsättningar för en hållbar livsstil.

PROGRAM

På Tiden: Att göra och tänka hållbarhet med (mer-än-mänsklig) humaniora

Cecilia Åsberg, gästprofessor vid KTH och professor Genus, natur, kultur vid LiU

Nu mer än någonsin behövs forskning som är värdig samtidens miljö- och mångfaldsutmaningar. I en alltför mänsklig värld behövs mer-än-mänskliga perspektiv - som de som har utvecklats inom tvärvetenskaplig miljöhumaniora. Med samverkan i centrum har sådan mer-än-mänsklig humaniora involverat naturvetenskap och arkeologi såväl som konst, lokala traditioner och genusteori i syfte att "challenge the comfortable and comfort the challenged". Cecilia Åsberg ger i den här föreläsningen en introduktion till sådan forskning med exempel från fallstudier om avfall, djup tid, havet och vikten av att spekulera etiskt för framtiden.

Bild på Louise Ridderström, verksamhetsledare på Östgötamat


Mat som är hållbar på flera sätt

Louise Ridderström, projektledare och verksamhetsledare för Östgötamat samt temaledare för den regionala livsmedelsstrategin

Hur ser framtidens mat ut och hur ska jag välja för att både jag och miljön ska må bra? Kan jag påverka utvecklingen och i så fall hur? Intresset för mat är stort bland många, men många känner sig vilsna i sina val. Detta är några av frågorna som tas upp under Louise Ridderströms föreläsning.

 

Hållbara bostäder och stadsdelar - Så skapas förutsättningar för en hållbar livsstil i Linköpings smartaste stadsdel

Robert Bäckström, projektledare för Stångåstadens nyproduktion i stadsdelsutvecklingsprojektet Ebbepark.Bild på Rbert Bäckström, projektledare för Ebbepark Foto Christian Ekstrand

I Östra Valla växer just nu en unik stadsdel i Linköping fram. Ebbepark är en stadsdel där bostäder, verksamheter och service integreras för att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil. Här pågår ett aktivt arbete med att skapa en stadsdel med såväl ekonomisk hållbarhet som attraktiva områden och bostäder som ska kunna vara hållbara och flexibla under de kommande 50–100 åren. Med inspiration av Ebbeparks värdeord ”Share, Dare, och Care” berättar Robert Bäckström om visionerna och utmaningarna med att utveckla levnadsmiljöer som ska bli hållbara på flera olika områden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samverkansdagen arrangeras i samverkan mellan Linköpings kommun och Linköpings universitet genom Centrum för kommunstrategiska studier (CKS).

Tid och plats:
Årets samverkansdag blir digital och äger rum den 4 november kl. 13.00-16.00. 

Program (pdf, öppnas i nytt fönster)

Länk till seminariet som startar den 4 november kl. 13.00.

Samverkansdagen är en del av East Sweden Innovation Week: en vecka fylld av inspiration, innovation och nätverkande i Östergötland.

Kontakt