Samverkansdagen om hållbara städer och samhällen

Kommunal kapacitet i utveckling av hållbara städer och samhällen - internationell samverkan i arbetet med Agenda 2030. Det är temat för årets samverkansdag som arrangeras den 8 november på Campus Valla i Linköping.

Under Samverkansdagen ger vi exempel på hur kapacitet skapas i kommunerna för att arbeta med hållbar utveckling med fokus på hur detta stöds av samverkan. Samverkan kan skapa kapacitet på olika sätt. Det kan handla om erfarenhetsutbyte som leder till kunskap och lärande. Samverkan kan vara lokal eller internationell, sektorsspecifik eller sektorsövergripande.

Tid och plats: Tisdag 8 november 13.15 – 16.15, Zero, hus Zenit, Campus Valla, Linköpings universitet
Moderator: Brita Hermelin, professor i kulturgeografi och vetenskaplig ledare på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, vid Linköpings universitet
Anmälan: Anmäl dig via länken längre ner på sidan senast den 3 november.

Program

13.15 – 13.30 Inledning och introduktion
Lise-Lotte W Järvinen, utvecklingsstrateg Linköpings kommun och Jörgen Jonsson, strateg Norrköpings kommun

13.30 – 14.00 Kommunen som möjliggörare för att utveckla lokal kapacitet för hållbara städer och samhällen
Sara Gustafsson, professor i Industriell miljöteknik och miljömanagement vid Linköpings universitet

14.00 – 14.20 Learning through network – the example of EUniverCities
Willem van Winden, professor of urban innovation, Amsterdam University of Applied Sciences

14.20 – 14.50 Fika

14.50 – 15.05 LiU - ett Europauniversitet för hållbar utveckling
Jan Axelsson, samverkansdirektör Linköpings universitet

15.05 – 15.35 Två städer. En smart region - samverkan mellan Linköpings och Norrköpings kommuner för en hållbar utveckling
Mats Appel, näringslivsutvecklare Linköpings kommun och Sofia Svensk, näringslivsutvecklare och projektledare Norrköpings kommun

15.35 – 16.15 Paneldiskussion och avslutning

 

Anmäl dig här

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mål 11 i Agenda 2030,  Hållbara städer och samhällen, handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. För att nå en hållbar stadsutveckling krävs samarbete mellan sektorer. Ett samarbete där utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv är en framgångsfaktor.

Samverkansdagen arrangeras i samverkan mellan Linköpings och Norrköpings kommuner och Linköpings universitet genom Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

 

Hållbara städer och samhällen

Illustration av Inre hamnen i Norrköping.
Nyréns Arkitektkontor

Inre Hamnen växer fram i Norrköping med bland annat fokus på hållbarhet. De första bostäderna började byggas i mitten av 2022.

Vallastaden, byggnader.
Thor Balkhed

Vallastaden, ett exempel på en hållbar stadsdel i Linköping med bland annat ett stort antal passivhus och plusenergihus.

Kontakt