Nationellt nätverk för samverkansdoktorander i socialt arbete

Samverkansdoktorander i socialt arbete har en fot vardera i forskningen och praktiken. På så sätt kan de stärka kunskapsutvecklingen inom kommunal socialtjänst.

Person går igenom lokalerna i Täppan, Campus Norrköping Foto: Peter Holgersson

Initiativet till nätverket växte fram under 2016 för att utveckla och stärka samverkansdoktorander i socialt arbete och deras roll i arbetet att långsiktigt och strategiskt stärka kunskapsutvecklingen inom kommunal socialtjänst.

Initiativet stöds av Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, vid Linköpings universitet och målsättningen är att nätverket ska fungera som ett stöd både till enskilda samverkansdoktorander och till de kommuner som investerat eller planerar att investera i denna anställningsform.

Nätverket blir också aktuellt genom den statliga satsningen på fler samverkansdoktorander i socialt arbete. I propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (2016/17:50) ges Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) uppdraget att ansvara för utlysningen av en forskarskola med tydlig betoning på samverkan.

Nätverket vill:

  • Vara ett oberoende och fristående nätverk för samverkansdoktorander i socialt arbete.
  • Vara ett stöd till enskilda samverkansdoktorander i balansakten mellan praktik och forskning.
  • Visa hur samverkansdoktorander kan bidra till kunskapsutveckling i Sveriges kommuner genom erfarenhetsutbyte och goda exempel. 
  • Stärka praktiknära forskning och bidra till utveckling av nya samverkanssammanhang.

Aktiviteter

Nätverket träffas en gång per termin i Norrköping för erfarenhetsutbyte och forskningsdialog.

Är du samverkansdoktorand?

Vi vill utvidga nätverkat och är intresserade av att veta var det finns samverkansdoktorander i socialt arbete i dag.  Mejla gärna någon av kontaktpersonerna, så bjuder vi in till nätverket.

Exteriör av CKS lokaler på Kungsgatan i Norrköping

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet stödjer nätverket.

Nätverksträff

Välkommen till nätverksträff för samverkansdoktorander i samband med den nationella forskarkonferensen i socialt arbete i Örebro!

Träffen äger rum den 9 oktober klockan 15.15–17.00, Örebro universitet, rum L 159. 

Den här gången kommer fokus att ligga på nätverkets framtid i och med skapande av en nationell forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten under 2019.

Anmäl ditt deltagande till Harald Gegner senast den 5 oktober. 

Väl mött i Örebro!

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Porträtt av Per Arvidsson

Per Arvidsson

Samverkansdoktorand/ Utvecklingssekreterare

Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola och Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad.

Porträtt av Harald Gegner

Harald Gegner

Samverkansdoktorand/ Utvecklingsledare

Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola och Socialförvaltningen, Lunds kommun.