Samverkanskurs öppnar dörrar till arbetslivet

Kursen Kulturproduktion och samverkan är nu inne på sitt andra år. Det är en kurs som ger studenten möjlighet att delta i ett antal externa projekt. Ett av dessa är YRKE, som syftar till att genom en interaktiv installation främja medvetna beslut hos unga inför deras yrkesframtid. Projektet drivs av LiU, RISE Interactive och Arbetets museum.
Kursansvarig är Kosta Economou, som var med och startade kursen 2016. Han var även från början med i YRKE-projektet.
– Jag var med från början när man formulerade ansökan för projektet. Vi har haft ett samarbete med de andra aktörerna genom åren, bland annat året innan. I YRKE handlar det om att komma in med synpunkter på innehåll, gestaltning och pedagogik och olika perspektiv kring hur man kan tänka vad gäller barn.
Studenterna på kursen kommer från många olika akademiska och yrkesmässiga bakgrunder. 
– Studenterna på kursen kan tillföra något som vi inte visste att vi kunde få in i projektet innan de kom. De kan vara med och förändra. Kompetensen som kommer in hjälper till att forma hur projektet blir. Exempelvis Mattias som kom från Ljudkulturkursen och hade mycket med sig i ljudproduktion till projektet.
Två personer hjälps åt att måla en person i vit rock.Workshop där skolbarn gestaltade hur de såg på olika yrkesområden. Foto: Konstantin Economou
Mattias Edborg går kursen för andra gången, nu på avancerad nivå.
– Jag håller på mycket med ljud, det är där mitt intresse ligger. Det finns en ganska stor frihet inom kursen att välja vad man vill jobba med för projekt. Och inom YRKE fanns en möjlighet att ta fram innehåll med just ljud.

Som student finns stor möjlighet att själv påverka ett projekt. Den kompetens som kursdeltagarna besitter kan komma till användning för andra involverade aktörer. 
– Kursen har ganska stor frihet. Har man någonting man vill jobba med så går det alldeles utmärkt. Det har legat några på bordet som man fått välja, beroende på vad som är intressant att hoppa på. Lite begränsat, men samtidigt fritt, det beror på vad man själv kommer in med för idéer och förväntningar, fortsätter Mattias Edborg.

Kosta Economou menar att kursens karaktär gör att den blir betydelsefull för LiU.
– Jag tror att den kan betyda något just för att man jobbar från början på villkor som också är andra institutioners, exempelvis museer eller kommuner. Den tar ett stort steg vad gäller samverkan och att jobba ute i verkligheten.

Projektledare för YRKE är Madeleine Kusoffsky på RISE Interactive, som står för den tekniska aspekten av installationen. Hon har själv gått kursen.
– Det var mycket självständigt arbete, mycket frihet. Och en väldigt sällskaplig anda i hur man ger feedback. Gruppen var ganska liten när jag gick, man kommer snabbt in och får en gemenskap. Kursinnehållet var spontant när jag gick, första gången de gjorde den. Man bidrar mycket med sitt eget. 

Samtidigt menar hon att kursen kan fungera som en brygga mellan olika branscher.
– Studenterna från kursen utmanar mitt sätt att se på hur man genomför ett projekt som har med teknik att göra. Jag måste tänka hur jag gör så att folk är inkluderade. Jag kommer från den tekniska världen, och många från kursen kommer från ett mer samhällsvetenskapligt perspektiv. Som projektledare hoppas jag bidra med att överbrygga de här två världarna med att skapa en gemensam vokabulär.

Kontakt med branscher

Att samarbeta med olika branscher är en stor del av kursen. Det finns möjlighet att arbeta med några av Östergötlands största kulturscener och få direktkontakt med branschen. Utöver RISE Institute och Arbetets museum kan det röra sig om migrations- och etnicitetsforskare, Norrköpings Visualiseringscenter, men även producenter inom dokumentärfilm, utställningsproduktion, journalistik, samhälls- och stadsplanering.

Installationen hålls i september 2019 på Arbetets museum i centrala Norrköping. Christine Mars fungerar som länk mellan muséet och deras samarbetspartner.
– Det har varit spännande att jobba med kursen från LiU, eftersom de har så olika bakgrund. Att samarbeta så här nära med universitetet har vi inte varit med om tidigare. Det är jättespännande. Vi behöver samarbeta med andra verksamheter, vi kan inte sitta själva på museet och tänka att vi ska skapa fantastiska saker, för vi har inte alla bollar här. Vi behöver det omgivande samhället.

Kursen går på halvfart, och kan kombineras med arbete eller andra studier. Hur mycket tid som behöver läggas ned på kursen påverkas även av vilka projekt man som student deltar i.
– Kursen är gjord för att kunna vara flexibel. Den är ju på halvfart, och i olika perioder beroende på hur projekten utvecklar sig. Så det går att gå kursen och samtidigt gå en annan kurs eller jobba samtidigt, vilket många gör. Går man ett program tar det upp hela ens tid. Här handlar det om vad man kan peka mot, och jobba med. Vad kan man få för kontakter, vilka verksamhetsvärldar kan man komma in i, fortsätter Kosta Economou.

David Kjellgren är student på kursen och arbetar bland annat med innehållsproduktion till YRKE. Hans målsättning är att arbeta i museibranschen.
– Jag har under kursen förstått hur mycket det krävs för att göra ett projekt. Många personer är med, och det får ta den tid det tar. Det är inget man bara gör sådär. Men framförallt har jag genom projektet träffat och lärt känna folk på Arbetets museum, bland annat museichefen. Innan kände jag inte folk inom den världen, det har jag fått genom kursen. Det är jag väldigt glad över.

Läs mer

Mer om projektet YRKE finns på RISE Interactives hemsida.

Kontakt Visa/dölj innehåll