Fiffig biogasbranch lockar teknisk biolog

Sara Hallin är teknisk biolog och arbetar på Svensk Biogas i Linköping.
– Den här branschen är kul för det är så mycket på gång hela tiden. Jobbet blir aldrig enformigt, man vet aldrig vad som händer från en dag till en annan.

Sara Hallin, tidigare student

 

Namn: Sara Hallin

Examen: Årsskiftet 2007-2008
Jobb: Processingenjör på svensk Biogas

 Att läsa till civilingenjör med inriktning mot teknisk biologi var ett naturligt val för Sara Hallin. Hon har ett intresse för tekniska ämnen men även för biologi, miljö och kemi. LiU bestämde hon sig för därför att hon hade hört mycket gott om universitetet och Linköping som studentstad.
– Jag kommer från Kungsör i Västmanland och känner många därifrån som pluggat i Linköping. De har trivts och det gjorde jag också, jag gillade både stämningen och undervisningen på LiU.

Kontakter med näringslivet under utbildningen

Utbildningen till teknisk biolog är bred och den ger en bra grund till många olika branscher, tycker Sara Hallin. När kurserna vartefter blev mer valbara riktade hon in sig mot biologisk produktion.
– Med den profilen så kom jag direkt ett steg närmare det arbetsliv som intresserar mig. Man jobbar med fall kopplade till företag och jag gjorde projekt för Svensk Biogas.

Jobb direkt efter examen

Studierna ledde till att hon fick jobb där direkt efter sin examen. Hon arbetar nu som processingenjör i en grupp med sju andra.
– Jag jobbar med processutveckling kopplad till våra två produktionsanläggningar. Det innebär att jag följer upp hur produktionen går och hur den kan utvecklas för att få ut så mycket gas som möjligt.

En stor del av arbetet handlar också om att utvärdera nya substrat, det vill säga råvaror som kan användas i anläggningen och bli gas. Till exempel slakteriavfall och avfall från livsmedelsindustrin.
– Eftersom anläggningarna hela tiden byggs ut så är det jättemycket jobb med att utvärdera olika substrat. Vi har ett labb med tio små biogasprocesser för att testa dem.

En bransch där problem blir möjligheter

Hon tycker hon i jobbet har stor nytta av sin utbildning.
– Den specifika kunskapen i olika ämnen är en bra grund. Men inte minst den träning vi fått i att angripa problem, att sätta sig in i och ta sig an uppgifter som känns svåra.

Sara räknar med att vara kvar i biogasbranschen ett bra tag.
– Den är fiffig. Vi tar avfall som är ett problem för andra och så gör vi miljövänlig gas av det. Den tanken är tilltalande och lockande för mig.