17 december 2014

Är det snart slut på det tidskrävande pusslandet med scheman för chefer inom vård och omsorg? Ja, alltfler upptäcker företaget Schemagi som utvecklat ett verktyg som både ökar vårdens kvalitet och de anställdas trivsel.

Elina Rönnberg, forskare MAIFoto: Vibeke MathiesenFöretagsidén började som ett exjobb i optimeringslära. Sakta växte tankarna fram att det där examensarbetet kring schemaläggning skulle kunna göra nytta i vårdens vardag.

Så blev det också.

– Jag hade aldrig haft en tanke på att starta ett företag. Absolut inte!, säger matematikern Elina Rönnberg och skrattar gott åt frågan eftersom hon tidigare i livet aldrig sett sig själv som entreprenör.

Kvalitet i vårdarbetet

Elina rönnberg, forskare på MAI
Men idén ville inte släppa taget. Examensarbetet gick ut på att hitta ett effektivt matematiskt system för schemaläggning inom vård- och omsorgsarbete. Systemet fungerade bra i teorin och Elina Rönnberg, idag forskare i optimeringslära på Linköpings universitet, insåg att detta var något som kunde göra nytta i verkligheten. Både för kvalitén i vårdarbetet men även för vårdpersonalens arbetsliv och fritid.

– Den insikten skapade i sig en slags drivkraft. Många i min familj jobbar inom vården, jag har sett på nära håll hur viktigt det är att ha välfungerande scheman för att både verksamhet och arbetstrivsel ska bli bra.

När hon läste till civilingenjör på LiU sommarjobbade hon på ett äldreboende och upplevde även själv behovet av bra scheman.

Stödjande innovationssystem

– Eftersom jag inte kunde släppa idén så fortsatte min handledare Torbjörn Larsson och jag att jobba på den även under min doktorandtid. Vi tog sedan kontakt med LiU:s innovationskontor. De, ja hela innovationssystemet på universitetet, stöttade oss genom processen på ett fantastiskt sätt och höll oss i handen under arbetet med att starta.

För idén ledde fram till starten av ett företag. 2010 bildades Schemagi (med betoning på ordet magi). Företaget skräddarsyr scheman till arbetsplatser inom vård och omsorg i Sverige.
När affärerna väl hade kommit igång lämnade Elina Rönnberg och Torbjörn Larsson över till andra personer som var vana vid att driva företag.

Idag har Schemagi 15 anställda, 13 av dem är utbildade på Linköpings universitet och har olika slags utbildningsbakgrund, däribland civilingenjörer, matematiker, personalvetare och sjuksköterskor (på bilden th är några av dem samlade).

Optimeringsmotor väljer alternativ

Viktoria-Lundin--Schemagi-2014Viktoria Lundin (bilden th) är en av de tidigare studenterna. Hon läste personal- och arbetsvetenskap i slutet av 90-talet. Som affärsansvarig och projektledare söker hon upp nya presumtiva kunder och håller kontakt med nuvarande. Kunderna finns inom kommuner, landsting och privat vård, däribland inom hemtjänst, olika slags boenden och vårdavdelningar på sjukhus.

– Alla som arbetat med schemaläggning vet hur svårt det är att få till bra scheman. Nu kan cheferna lämna in en kravlista till oss, både vad gäller verksamheten och personalens individuella önskningar. Optimeringsmotorn väljer sedan ut det alternativ som bäst överensstämmer med alla önskemål, säger Viktoria Lundin.

Kunderna finns över stora delar av södra Sverige och företaget har på två år växt med tio anställda.

– Cheferna inom vård och omsorg slipper schemapusslet. Det frigör jättemycket tid för dem, resurserna används bättre och patientsäkerheten höjs. Vi har även fått positiva reaktioner från fackliga organisationer och det är vi förstås glada för, säger Viktoria Lundin.

Länk mellan teknik och vårdarbete

Marie Yoo, sjuksköterska från LiU som numera jobbar på Schemagi, funderade själv mycket över schemaläggningen när hon arbetade på sjukhus.

– Schemana styr ju människors liv, att de blir bra har jättestor betydelse både för vårdens kvalitet och för de anställdas privatliv.

I sin nya yrkesroll möter hon vårdpersonal och fungerar som en länk mellan företagets teknik och det konkreta vårdarbetet.

– Jag kan till exempel våga ifrågasätta gamla traditioner kring schemaläggning på avdelningarna. Genom min sjuksköterskebakgrund vet vårdcheferna att jag kan området och lyssnar därför. Det i sig kan leda till bättre scheman för alla inblandade, säger Marie Yoo.

Elina Rönnberg, som startade företaget, fortsätter med sin forskning inom optimeringslära.

– Jag vill inte driva företag. Men vi har hittat människor som brinner för just det. Själv har jag förhoppningsvis bidragit till att förbättra något i samhället. Och dessutom fått en utmanande och otroligt lärorik resa på köpet.