Vi studerar hur aktiviteter på Science Parks och universiteten kan utvecklas och stärkas för att bidra till ökade kunskaper och framgångsrik rekrytering.

Mjärdevi centerMjärdevi Science Park. Foto: Mikael SönneScience Parks är beroende av ett kvalificerat inflöde av idéer, företag, entreprenörer och medarbetare för att vara konkurrenskraftiga. En viktig aspekt här är parkernas formella och informella samverkan med universiteten. I ett interaktivt forskningsprojekt studerar vi hur parkernas och universitetens aktiviteter kan utvecklas och stärkas för att bidra till ökade kunskaper och framgångsrik rekrytering. Ett fokus kommer att vara på vilka kompetenser och samarbeten som i framtiden kommer att vara avgörande för att tillvarata Science Parks potential.

Under våren 2018 kommer att göra en survey studie i syfte att jämföra Brasilianska och Europeiska Science Parks. Detta i samarbete med International Association for Science Parks (IASP) och professor Hans Löfsten vid Chalmers tekniska högskola.

Nyttiggörande av resultat

I nuläget deltar tre parker från tre kommuner i projektet. Deras verksamhet och behov analyseras som ett led i forskningen och specifika workshops kommer att hållas där resultat genereras och diskuteras. Därtill kommer internationella jämförelser att göras. 

Relevans och förväntade effekter

Parkernas roll i den regionala utvecklingen är i förändring där många parker söker ett bredare engagemang för att möta aktuella samhällsutmaningar. Vi ser samverkan mellan aktörerna i Penta Helix som nyckelfaktor för denna utveckling.

Medverkande parter

  • Södertälje Science Park
  • Södertälje kommun
  • Mjärdevi Science Park
  • Linköpings kommun
  • Norrköpings Science Park
  • Norrköpings kommun
  • Region Östergötland
  • SMIL och SISP & IASP

Forskare

Om HELIX