Sebastian Dell´Uva

Möbeldesign 180 hp, examensarbete.

”Lätt som en fjäder” - ett arbete drivet av besattheten att formge en trästol lätt som en fjäder

 Under mina tre år på Carl Malmsten – Furniture Studies har jag utvecklat en förkärlek för process.

Enligt mig handlar formgivning och design om utforskande och bygger, liksom all utveckling, på teknik och forskning. En god design handlar därför om processen snarare än resultatet då jag upplever att god formgivning handlar om att skapa embryon som senare kan bli något sensationellt.

I mitt examensarbete vill jag försöka stänga av det kreativa egot inom mig och istället slå på den kreativa altruisten för att dela med mig av det jag kommit fram till under mitt projekt.

För att processen ska bli intressant har jag valt att ha ett svåruppnåeligt mål att sträva efter. I detta arbete har jag därför valt att formge en lätt och nätt trästolskonstruktion med Gió Pontis lätta trästolskonstruktion Superleggera som förebild på 1,7 kilogram.

Genom att analysera befintlig data och genom att hämta ny information i egenutformade tester har jag, nästintill, låtit mig drivas av en besatthet att försöka formge en lätt och nätt trästolskonstruktion.

Lätt som en fjäder

SEBASTIAN DELL'UVA - 2016  Möbeldesign 180 hp Examensarbete
SEBASTIAN DELL'UVA - 2016  Möbeldesign 180 hp Examensarbete
SEBASTIAN DELL'UVA - 2016  Möbeldesign 180 hp Examensarbete
SEBASTIAN DELL'UVA - 2016  Möbeldesign 180 hp Examensarbete
SEBASTIAN DELL'UVA - 2016  Möbeldesign 180 hp Examensarbete
SEBASTIAN DELL'UVA - 2016  Möbeldesign 180 hp Examensarbete