Seminarieserien HumSamHäst

Tre hästar i det grönaHumSamHäst-seminariet organiseras av Avdelningen Språk och litteratur vid Institutionen för kultur och kommunikation. HumSamHäst är en mötesplats för dig som är intresserad av forskning om hästar och människor utifrån ett humanistiskt och/eller samhällsvetenskapligt perspektiv. Forskare från andra discipliner, liksom studenter, är naturligtvis också välkomna. Genom generösa tvärvetenskapliga samtal presenterar och diskuterar vi projekt i olika stadier, från ”work-in-progress” till avslutade studier. Vi bjuder regelbundet in gäster från andra lärosäten.

Mötena äger vanligtvis rum på fredagmorgnar kl 8.30 - 10.00 enligt särskilt schema.

 

Vill du presentera din forskning?

Skicka ett mejl till charlotte.lundgren@liu.se.

 

 

Kontakt