Seminariet Kultur och samhälle

2019Visa/dölj innehåll

Onsdag 4 september

Slutseminarium Kristin Wagrell: “From Objects of Care to Agents of Change: Constructions of the Holocaust Survivor in Swedish Public Discourse, 1943-2003”

Respondent:  Kristin Wagrell

Kommentator: fil. Dr. Sofie Lene Bak, Saxo-instituttet Köpenhamns Universitet.

Tid: kl 13-16, Tvärsnittet

 

Tisdag 18 september

Seminarium Martin Fredriksson: ”India’s 2016 National IPR Policy between Neocolonialism and National Sovereignty”

Abstract: This is the first of two articles that look at the National Intellectual Property Right Policy adopted by India in 2016. This policy quite clearly represents a paradigmatic change in India’s postcolonial IPR strategy, it is however less clear what this new paradigm actually means. It can be read as an adaption to a neocolonial economic order globally imposed by the World Trade Organization through the agreement on trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). It could however also be regarded as a strategy to claim national sovereignty over immaterial resources created in India and self-recognition as an intellectual property creator. On a more general level this has implication for how we can look at the internationalization of IPR and the claims to national sovereignty in a (post) colonial world. I will explore these questions in two connected articles. The first article takes a policy approach and analyses the 2016 IPR policy against India’s postcolonial IPR history. The second article will begin where the first one ends and look at focus on local case studies. In this seminar I will present the first those two articles.

Tid: kl 13-15, Tvärsnittet.

 

Torsdag 26 september

LiU-Humanities Inauguration Day

Med stöd av filosofisk fakultet startas i år ett forum för samverkan för forskare, lärare och doktorander verksamma i skärningspunkten mellan humaniora och samhällsvetenskap i bred mening – LiU Humanities. Varmt välkomna till öppningsdagen på Visualiseringscentret i Norrköping den 26 september.

Vi gästas av Frederik Tygstrup från Köpenhamns universitet, det blir presentationer av forskningsmiljöer vid LiU och tid för diskussioner om framtida samverkan och former för samhällsengagemang. Anmäl dig här: https://tinyurl.com/LiUHumanities. Sista anmälningsdag 18 september.

Tid: kl 9:30-17, Visualiseringscenter C

 

Onsdag 2 oktober

Gästseminarium med doktorander från Institute for Culture and Society, Western Sydney University

Emilie Baganz, “Valuing Women's Experiences - Hermeneutic Phenomenology in Feminist Research”

Bhavya Chitranshi, “An Alternative (to) Democracies in ‘Forgotten’ Cultures”

Tid: kl 13-15, Tvärsnittet

 

Onsdag 9 oktober

Seminarium Konstantin Economou: ”Från äldreboende till museum: två nedslag i mediala minnen, bilder och gestaltningar”

Tid: kl 13-15, Tvärsnittet. Följd med visning av utställning på Norrköpings stadsmuseum (kl 15-17).

 

Onsdag 23 oktober

Seminarium Bodil Axelsson

Mer information kommer.

Tid: kl 13-15, Tvärsnittet.

 

Onsdag 30 oktober

Seminarium Malin Thor Tureby

Mer information kommer.

Tid: kl 13-15, Tvärsnittet.

 

Onsdag 6 november

Doktorandseminarium Konferenser och nätverk i humaniora-fälten/Conferences and networks in humanities

Doctoral students from Tema Q are sharing their experiences of participation in research networks and/or conferences (ICOM – International Council of Museums, ISHTIP - International Society for the History and Theory of Intellectual Property, Memory Studies Association, etc). Warm welcome to everyone who wants to share their networks and talk about reaching out and circulation of their research.

Tid: kl 13-15, Tvärsnittet.

 

Onsdag 20 november

Idéseminarium Eva Hemmungs Wirtén: ”Arkiv och institutionell glömska: ett idé-seminarium”

I det ERC-finansierade PASSIM-projektet (www.passim.se) är frågan om patent som dokument eller bärare av vetenskaplig information central. Ett sådant perspektiv bygger på ett uttalat intresse för patentets materiella aspekter och samspel med ett större mediehistoriskt och medieteknologiskt system. Under våren 2019 anordnade PASSIM ett seminarium där  idéhistorikern Matts Lindström och PASSIM’s egen José Bellido (Kent Law School) diskuterade en teknologi som intresserar båda forskarna: mikrofilm. Men att förstå dokumentet patent är det också nödvändigt med institutionella historier, dvs. att fokusera på de institutioner inom vilka patenten ”kommer till” och arkiveras, dvs. Patentverken. Det svenska patentverket (Patent och Registreringsverket - PRV) är ett av de äldsta i Europa, men är i princip helt outforskat som institution och som arkiv.  Det här seminariet är inte till för att diskutera patentverk, även om anledningen till seminariet är direkt relaterat till observationer i PASSIM-projektet, utan för att bolla idéer kring hur man kan studera förhållandet mellan en institutions akter/filer/records (i detta specifika fall då patenten), dess tillgängliggörande (idag genom digitalisering) och själva institutionens osynlighet som institution. Är det så att dokumentens ökade tillgängliggörande möjliggör en institutionell glömska, och i så fall, med vilka konsekvenser? Målsättningen med seminariet är att bolla idéer kring hur vi skulle kunna samlas kring ”arkivet” som teoretiskt och historiskt begrepp och vilka olika institutioner som i så fall skulle kunde studeras komparativt. För PASSIM är seminariet ett led i att utveckla nya idéer kring patentverkets institutionella historia och eventuellt framtida projekt post-PASSIM.

Tid: kl 13-15, Tvärsnittet.

 

Onsdag 27 november

ISAK-Seminarium

Ansökningar. Forskare lägger fram skisser.

Tid: kl 13-15, Tvärsnittet.

 

Onsdag 4 december

Seminarium Olga Zabalueva: Museum of Movements (avhandlingskapitel)

Tid: kl 13-15, Tvärsnittet.

 

Onsdag 12 december

Culture Unbound

Mer information kommer.