Senaste hörselforskningen presenteras på konferens i Linköping

Den 18-21 juni samlas ledande hörselforskare för att diskutera hjärnans roll i vårt hörande, så kallad kognitiv hörselvetenskap. Bland annat kommer forskare från Nederländerna att presentera hur sambandet mellan öga och lyssnande hänger ihop.

 

På exempelvis en konferens får hjärnan hos någon med en hörselnedsättning arbeta hårt eftersom förmågan att förstå tal i bullriga miljöer är nedsatt. I talförståelse är både auditiva och kognitiva funktioner (som arbetsminne och språkliga färdigheter) inblandade. Konferensen handlar bland annat om att klarlägga hur dessa funktioner samspelar för olika lyssningssituationer.

– Forskare från Nederländerna har upptäckt hur mentala ansträngningar utvidgar pupillen. Pupillens utvidgning kan alltså vara ett mått på hur mycket någon måste anstränga sig och vilka funktioner som bidrar till förståelse av tal, säger Jerker Rönnberg, vetenskapligt ansvarig för konferensen, professor i psykologi och hörselforskare vid Linköpings universitet.

Konferensen fokuserar på tre teman inom den senaste forskningen; kommunikation under utmanande omständigheter, hjärnans plasticitet och olika tillämpningsområden Huvudtalare är professor Kathryn Arehart från Colorado universitet som kommer att tala om hörapparater, signalförstärkning och kognition, samt professor Bruce Schneider från Toronto universitet som kommer att tala om hur åldrandet påverkar vår förmåga att förstå tal i bullriga miljöer.

Under konferensen kommer även Mary Rudner från Linköpings universitet att presentera resultat från en ny studie om hur hörselnedsättning påverkar hjärnans grå celler.

 

4th International Conference on Cognitive Hearing Science for Communication hålls i Konsert och Kongress Linköping 18-21 juni 2017

Program

Konferensens hemsida

Kontakt

Forskning

Forskningsnyheter