31 mars 2016

Tre utländska forskare, en företagsledare, en kulturperson och en initiativtagare till ny forskning blir hedersdoktorer vid Linköpings universitet. Det sker vid en ceremoni i slutet av maj.

Stefan Hammenbeck, hedersdoktor 2016.Filosofiska fakulteten har utsett Stefan Hammenbeck, konstintendent vid Östergötlands museum, till hedersdoktor. Han har hela sitt professionella liv arbetat inom kulturens, konstens och konsthantverkets område. Stefan Hammenbeck är en mycket populär föreläsare, men har även varit redaktör för flera bokverk och skrivit många artiklar inom sitt kunskapsområde. I samarbete med forskare vid filosofiska fakulteten har han byggt upp ett centrum för folkkonst i Östergötland. Han är också verksam i programråden för det Kulturvetenskapliga kandidatprogrammet och Programmet för slöjd, hantverk och formgivning.
Sybille Kramer, hedersdoktor 2016.Foto: Foto K

Till filosofie hedersdoktor har även utsetts den tyska filosofen Sybille Krämer, verksam vid Freie Universität Berlin. Hon är en framstående språk- och medieteoretiker med tydlig tvärvetenskaplig inriktning. Hennes språkfilosofi är inriktad mot s.k. performativitet, hur språket exempelvis inte bara beskriver våld utan även utövar våld. I sina mediefilosofiska arbeten undersöker hon den digitala revolutionens betydelse för humaniora och visar på behovet att förnya tänkandet kring språk, kunskap och medier. Hennes arbeten har spelat en viktig roll för den lingvistiska och litteraturvetenskapliga forskningen vid filosofiska fakulteten.
Drew Berry, hedersdoktor 2016.
Till teknologie hedersdoktor har utsetts Drew Berry, cellbiolog och biomedicinsk animatör vid Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne. Hans 3D- och 4D-animationer har fokus på att förklara cellulära och molekylära processer inom molekylär biologi, malariaforskning, celldöd, cancer, hematologi och immunologi. Hans animationer har visats på några av världens ledande muséer. Han har tilldelats en Emmy och även rönt uppmärksamhet för sitt arbete med videon till Björks låt “Hollow” från albumet “Biophilia”. Drew Berry har de senaste åren samarbetet med forskare i medieteknik vid Campus Norrköping och producerat animationer för både forsknings- och utbildningsändamål. I ett pågående projekt tillsammans med Wiens universitet utvecklas avancerade animationer av celler i realtid för interaktiva produktioner i dom-teatermiljö.
Jill Trewhella, hedersdoktor 2016.Foto: Thor Balkhed

Jill Trewhella, också utsedd till teknologie hedersdoktor, är en världsledande biofysiker som använder metoder från fysik för att studera och förstå biomolekylära strukturers funktion. Hon har byggt upp helt ny forskning kring proteiners interaktioner och hur man med hjälp av neutronspridning på ett detaljerat sätt kan studera strukturförändringar i stora biomolekylära komplex. Jill Trewhella är professor emerita från University of Sydney där hon även varit prorektor med ansvar för forskning. Hon har under ett flertal år varit engagerad i interdisciplinära forskningssamarbeten med forskare vid tekniska fakulteten. För detta utsågs hon till innehavare av Tage Erlanders gästprofessur 2015 av Vetenskapsrådet.
Johan Söderström, vd för ABB Sweden och hedersdoktor 2016.Foto: Picasa

Teknologie hedersdoktor blir även Johan Söderström, som är vd för ABB Sverige och ordförande i arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen. Han har varit drivande i forskningsprojekt mellan ABB och Linköpings universitet ända sedan 90-talet. Han var till exempel starkt involverad i forskarskolan IMIE, och även direkt i forskningen med ett speciellt fokus på industriell försäljning. Som alumn från Industriell ekonomi (årgång 1982) har han alltid varit en mycket stark vän av Linköpings universitet. Johan Söderström har i högsta grad bidragit till avtalet om strategiskt partnerskap mellan ABB och LiU och visar ett stort intresse för gemensamma utvecklingsprojekt; till exempel Wallenberg Autonomous Systems Program (WASP), en miljardsatsning på forskning inom autonoma system.

Ingrid Asp, hedersdoktor 2016.Ingrid Asp har utsetts till medicine hedersdoktor. Hon är initiativtagaren till två forskningsinriktade stiftelser vid Linköpings universitet. Stiftelsen för forskning inom psoriasis och eksem har inrättat ett forskningscentrum med sju anslutna forskare som försöker lösa gåtan kring den kroniska folksjukdomen psoriasis. Stiftelsen för njurmedicinsk forskning har finansierat en professur inom njurmedicin och bidragit med stöd till forskningsprojekt inom ämnesområdet. Tack vare Ingrid Asps initiativ har två nya och framgångsrika forskningsområden etablerats vid medicinska fakulteten.

Samtliga hedersdoktorer kommer att promoveras vid en promotions- och installationshögtid i De Geer-hallen i Norrköping den 28 maj.