Sexualiteten genom historien

Homo, hetero, bi eller queer? På 1850-talet fanns inte dessa begrepp för att beteckna sexualitet. Pia Laskar vid Linköpings universitet är redaktör för en bok om hur sexualitet genom tiderna har praktiserats, förståtts och politiserats på olika sätt.
Fram till i början av 1900-talet betraktades sex som inte ledde till fortplantning i olika grad som onaturligt, sjukligt och brottsligt, medan fortplantningssexualiteten ansågs som den naturliga, gudfruktiga och hälsosamma. Detta är ett exempel på hur sexualitet vid ett nedslag i historien har betraktats. I boken Sexualpolitiska nyckeltexter ges genom en rad historiska texter exempel på händelser och idéer som haft stor betydelse i sin samtid och för den sexualhistoriska utvecklingen.

– Det är allt från riksdagsdebatter och utredningar till teckningar och affischer som presenteras. Bibeln, jazzrecensioner och skönlitteratur är andra. Varje text analyseras av en forskare som sätter texten i sitt historiska sammanhang, säger Pia Laskar, genusvetare och idéhistoriker vid Linköpings universitet. Hon är redaktör för boken och, tillsammans med Johanna Sköld, en av två kapitelförfattare från Linköpings universitet.

Varför har ni skrivit den här boken?
– När man läser texter om sexualitet från förr framstår de som besynnerliga. Människor har sex med djävulen eller döms till döden för sex med naturväsen, sådant är obegripligt för människan idag. Med hjälp av olika forskare vill vi analysera det här källmaterialet och sätta det i ett sammanhang som förklarar det. Läsaren kommer inte att fnissa åt det obegripliga utan tänka ”aha, det är det här det handlar om egentligen”.

Tillsammans täcker bokens 23 forskare upp för 400 år, hur har ni valt ut materialet?
– Vi har strävat efter olika typer av källtexter. Men vi har också utgått från att täcka in olika teman. Normeringsprocesser, exempelvis hur heterosexualitet kommit att bli normen, är ett, motstånd ett annat.

Boken innehåller texter från 1608 till 2010, har det hänt något fram till idag, 2015?
– Nej, så snabbt ändrpia laskarar sig inte historien. Det finns många sega föreställningar som bitit sig fast och som tar lång tid att förändra. Men, vår syn på sexualitet är under ständig förändring och vi förhandlar hela tiden om vad som är ”normalt” eller ”hälsosamt”.

- Det här källmaterialet, texterna, har funnits hur länge i arkiven. Men på 1960-talet betraktade historikerna det som trams, nu 2010 tittar vi på materialet igen med nya ögon och utifrån nya sammanhang, exempelvis ur postkoloniala och queerteoretiska perspektiv. Men, forskarna ställer ju frågor till texterna utifrån hur det ser ut i deras egen nutid. Det gör det också intressant att leka med tanken hur man kommer att betrakta källmaterialet om 100 år. Vad ser de då som vi inte ser idag? Vilka sexualpolitiska frågor kommer att vara aktuella i framtiden? 

Boken: Sexualpolitiska nyckeltexter, Klara Arnberg, Pia Laskar och Fia Sundevall (red).

Bild: Gunilla Pravitz

Publicerad 2015-01-20