Utvecklande utveckling

När Simon sökte till civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi förstod han inte riktigt hur starkt programmeringsinriktad utbildningen var – men blev glatt överraskad. Idag är programmering hans vardag, som utvecklare och delägare i ett snabbt växande it-företag.

Namn: Simon Arvidsson
Jobbar: Utvecklare på Appland

Simon Arvidsson, alumnSimon Arvidsson tänkte först följa familjetraditionen och bli läkare. Men pappa Lennart var också intresserad av datorer och tekniken bakom dem och förmedlade intresset vidare till sonen.
– När jag skulle söka utbildning verkade it mer spännande än läkarstudier, och civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi lockade mig med sin blandning av kommunikation och teknik.

År 2005 påbörjade Simon sina studier i Linköping, en resa som så småningom tog honom vidare till Göteborg och till jobbet på Appland.
– Jag hittade Appland när jag letade exjobb. Det var då ett litet företag som nyligen hade startat en marknadsplats för mobilapplikationer, vilket gjorde mig väldigt nyfiken. Så nyfiken att jag fortfarande är kvar, numera som delägare.

Kreativt byggande

Från början var de bara fyra utvecklare på Appland, inräknat Simon och en kurskamrat. Idag arbetar femton personer i företaget och de växer hela tiden.
– Mina arbetsdagar består till största delen av programmering, även om jag också fungerar som teamledare. Det bästa med jobbet är att få vara med och bygga saker, det är väldigt kreativt och vi har roligt på jobbet. Svårast är nog att veta vad och hur mycket man ska göra eftersom vi alltid en tuff deadline att jobba mot.

På Appland jobbar man efter metodiken scrum, vilket innebär att man samlas varje morgon, går igenom allt som pågår, vad som fungerar bra och vilka hinder som finns. Sedan läggs arbetet upp i tvåveckorsintervaller, med demo och utvärdering efter varje period.
– Det är ett skönt sätt att jobba på, att i större projekt kunna fokusera på en del i taget.

Programmera mera

På frågan om hur han har nytta av sin utbildning i sitt nuvarande arbete svarar Simon självklart kunskapen om programmering.
– Jag hade ingen större erfarenhet av programmering när jag började plugga, hade mest testat lite hemma och läst någon kurs på gymnasiet. Jag förstod nog inte riktigt hur programmeringsinriktad utbildningen var, men blev glatt överraskad. Jag gillar ju att programmera!

Simon och hans klasskamrater hade alla med sig olika erfarenheter av programmering vid utbildningens start.
– Det kan vara en fördel att ha nosat lite på det innan, det var lite tufft i början för dem som inte hade programmerat alls. Men mycket beror också på läraren, och inte minst på det egna intresset. Man kan alltid lära sig om man vill.

Simon läste även kurser i projektledning och entreprenörskap. Kunskaper som han idag kan använda både i teamledarrollen och i delägarskapet. Men det är programmering som än så länge ligger honom varmast om hjärtat.
– Jag kommer definitivt att fortsätta med det ett bra tag framöver, eftersom det är så kul. Men var och med vad beror förstås på hur Appland utvecklas. Allt kan hända!