Sju forskningsprojekt får pengar från Norrköping

Forskning kring ungas digitala berättande i Norrköping är ett av sju
projekt som fått pengar från Norrköpings kommuns fond för forskning och utveckling.

  Sedan 2012 delar kommunen ut pengar för att stödja Norrköpings långsiktiga utveckling. I år inkom 22 ansökningar.

  De projekt som fått pengar är:

 • Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader med växtväggar och sakernas internet. 700 000 kronor. Projektägare är professor Shaofang Gong vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN).
 • Demensvänligt samhälle – Norrköpingsmodellen. 1 700 000 kronor. Projektägare är universitetslektor Agneta Kullberg som forskar inom området folkhälsovetenskap vid Institutionen för medicin och hälsa.
 • Mikrovågsenergi som tillämpning vid processandet av olika slamtyper. 300 000 kronor. Projektägare är Håkan Carlsson vid teknikkonsultbolaget Combitech AB.
 • Optimering av interaktiva pekbord som lärandeverktyg på Norrköpings Visualiseringscenter C. 650 000 kronor. Projektägare är universitetslektor Konrad Schörnborn vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN).
 • Entreprenöriella grupper i företagsinkubatorer. 800 000 kronor. Projektägare är Karl Wennberg, forskare vid Institutet för analytisk sociologi (IAS).
 • Digitala verktyg för levande historia. 1 300 000 kronor. Projektägare är universitetslektor Jonas Unger vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN).
 • Ungas digitala berättande i Norrköping. Digitalisering och mångfald inom utbildning. 500 000 kronor. Projektägare är Arianit Kurti, universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap, Linnéuniversitetet.
  Totalt delades 5 950 000 kronor ut.

  Foto: David Einar

 • Mer om Norrköpings kommuns fond för forskning och utveckling