Varför finns Beteendevetenskaplig grundkurs, vilken nytta leder den till och varför ska du läsa den? Här får du svaren av Ann-Charlotte Bivall som är studierektor och även en av de lärare som möter på kursen.  

Foto David Einar Vad skulle du säga är själva ”hjärtat” i utbildningen?

Beteendevetenskaplig grundkurs (BGV) är en utbildning som ger en breddad bild av de beteendevetenskapliga ämnena. Du som student lär dig inte bara om ämnena utan också hur man studera frågor och fenomen utifrån olika vinklar, beroende på om du har sociologi-, pedagogik- eller psykologiglasögonen på dig.

Varför finns kursen?

Den erbjuder en möjlighet för dig som vill studera på universitet men inte är riktigt är säker på vilket specifikt ämne du är intresserad av. Den ger en god bas i ämnena men också hur det är att studera på universitet. Vad innebär det att läsa litteratur, att skriva argumenterade texter, använda referenser, arbeta i grupp och ta eget ansvar. Kunskaper som du behöver för dina framtida universitetsstudier. Kursen riktar sig också till dig som har arbetat några år och känner att du behöver fördjupa dina kunskaper inom det beteendevetenskapliga området. Kursen ger dig en teoretisk förståelse för mänskliga processer i till exempel arbetslivet.

Vilka nytta skapar kursen?

Som student får du många olika saker av kursen beroende på vilket behov du har. Du lär dig mer om människans beteende, tankar och interaktion med andra. Något som du alltid har nytta av i de situationer som vi befinner oss i när vi är tillsammans med andra, vare sig det är i hemmet, familjelivet, arbetsplatsen eller fritidsverksamheten.
Kursen ger också en bra grund för att bygga vidare och skapa din egen unika examen utifrån dina personliga intressen.

Vad erbjuder kursen?

Du får en förståelse för de ämnena som ingår och hur de relaterar till varandra. Du studerar ett antal teman och tittar på dem utifrån olika vinklar. Det ger dig en förmåga att analysera människors agerande i den värld vi lever idag. Kursen erbjuder dig en rolig tid där du läser tillsammans med din klass i ett år. Du kan också ta del av olika studiesociala aktiviteter som ordnas av kåren. Något som är unikt för just den här kursen. Allt det här ger dig ett sammanhang och vänner för livet.

Varför ska jag välja att läsa BVG?

Är du det minsta nyfiken på människor, hur vi beter oss mot varandra, hur vi tänker, hur vi fungerar i samhället, hur vi lär oss att utvecklas som individer? Då är det här kursen för dig.

Vad kännetecknar den som är perfekt för denna utbildning?

Den passar den unga studenten som ska påbörja sina högre studier men också en person som är mitt i livet och som har ett längre yrkesliv bakom sig, eller till och med har gått i pension, och som är intresserad av de här ämnena eller behöver en breddning eller förståelse kring de beteendevetenskapliga ämnena för sitt arbete.

Vad krävs det av mig som student?

Att du tar ansvar för dina studier som man måste göra vid universitetsstudier. Det krävs att du lägger ner den tid som behövs. Att du vill lära dig nya saker och möta nya tankar samt reflektera både i grupp och enskilt.

Mer om kursen