Sju steg mot en cirkulär ekonomi

Det fyraåriga forskningsprogrammet REES rivstartar med sju projekt. Målet är att underlätta svensk industris övergång till en cirkulär ekonomi för att därmed också öka industrins konkurrenskraft. Mattias Lindahl koordinerar programmet.

Den globala medelklassen består snart av närmare 5 miljarder människor och soptipparna runt om i världen dignar. I det fyraåriga Mistra-programmet REES, Resource Efficient and Effective solutions, ska forskare vid tre universitet, tillsammans med 12 stora och små företag, två kommuner och ett par organisationer, ta fram kunskap, metoder och affärsmodeller som underlättar övergången till en cirkulär ekonomi.
Mattias Lindahl, biträdande professorFoto: Monica Westman
- En mer cirkulär ekonomi är ett måste. Vi kan minska den totala genomströmningen av resurser kraftigt om vi istället utformar produkter och infrastruktur för hållbarhet, återanvändning, uppgradering, reparation och återvinning, säger biträdande professor Mattias Lindahl, Avdelningen för industriell miljöteknik vid LiU som är koordinator för programmet.

Stora och små företag deltar

Intresset från industrin är stort, fem storföretag deltar, bland dem Volvo Cars.

- Vi deltar dels för att kunna forma den interna utvecklingen mot en cirkulär ekonomi, men också för att vi har stora förhoppningar att kunna köra ett case i verklig miljö. Det handlar om en ny generation laddhybrider där vi vill kombinera ny teknik i form av ett batteripack med en cirkulär affärsmodell, säger Gunnar Magnusson, Volvo Cars, som hoppas mycket på samarbetet.

Allt fler företag intresserar sig också för återtillverkning, tar tillbaka en använd produkt, plockar ner den i delar, byter ut det som är utslitet och säljer den igen, billigare och i skick som ny eller bättre. Återtillverkade mobiltelefoner finns på marknaden, liksom motorer, truckar och mycket annat. För inte nog med att vi hittills har hanterat resurser som om de vore oändliga, tidigare forskning har också visat att en övergång till ett mer cirkulärt förhållningssätt inte bara är miljömässigt utan ofta även ekonomiskt lönsamt.

En diskmaskin som återtillverkas förbrukar 44 procent mindre energi under livscykeln, jämfört med att producera en ny. En återtillverkad växellåda minskar de samlade koldioxidutsläppen med 34 procent.

Nya affärsmodeller

Polyplank, ett av de deltagande företagen jobbar redan med cirkulära produktions- och affärsmodeller. De tillverkar bland annat hylsplugg av återvunnen termoplast och träfibrer som används till pappersbruken pappersrullar. Pluggen kan används om och om igen, vilket minskar koldioxidutsläppen med närmare 90 procent jämfört med traditionella plugg. Även den totala livscykelkostnaden minskar.

- Vi hoppas kunna dela med oss av den erfarenhet vi byggt upp under de 20 år som vi producerat våra kompositprodukter. Vi har en infrastruktur på plats för att återköpa våra använda produkter som vi rekonditionerar och säljer igen, säger Annika Fernlund, Polyplank AB.

Men mer forskning behövs och REES-programmet, som samlar forskare från Chalmers, Lunds och Linköpings universitet, är indelat i sju sammanhängande projekt. Den första delen ska reda ut inom vilka sektorer cirkulära produkter och tjänster är mest resurseffektiva och under vilka förutsättningar. Studeras ska också vilka affärsmässig och policymässiga drivkrafter de företag har som börjat gå mot en cirkulär ekonomi. Därefter följer tre projekt som ska ta fram konkreta metoder för att ta fram produkter och tjänster, nya affärsmodeller och policys med utgångspunkt i den cirkulära ekonomin. Så småningom ska också resultaten samlas till en helhet för att kunna spridas så effektivt som möjligt. Bland annat ska en bok tas fram som kan användas i undervisningen vid universitet och högskolor, men också i företagens internutbildning.

Nio doktorander vid tre lärosäten

Förutom de seniora forskarna har programmet rekryterat nio doktorander, tre vid varje lärosäte, som också fick tillfälle att träffas när programmet nyligen hade sin startkonferens.

- Det var intressant att lyssna till de seniora forskarnas diskussioner och att träffa och lära känna de andra doktoranderna. REES-programmet är så stort att vi tillsammans kan ta ett helhetsgrepp. Då blir det också möjligt att bidra till en förändring, säger Sara Nilsson, nyrekryterade doktorand vid Avdelningen för industriell miljöteknik, LiU.

MistraREES webbplats

Kontakt

Forskare