03 mars 2014

Medicinska diagnoser och DNA-sekvensering kan göras billigare, snabbare och pålitligare med en ny, miniatyriserad teknik för gel-elektrofores, baserad på ledande plast.
Gel-elektrofores är en vanlig metod för att separera biomolekyler som proteiner och DNA-fragment. Metoden används främst inom molekylärbiologisk forskning och medicinsk diagnostik. Den kräver dock en hel del manuellt arbete och en analys kan ta flera timmar att utföra.

Eliminerar risken för kontaminering

En forskargrupp vid Linköpings universitet har utvecklat elektriskt ledande polymermaterial som kan ersätta de platinaelektroder som vanligtvis används vid gel-elektrofores. Plastelektroderna kan byggas in i en engångskassett som innehåller separationsgelen. Genom att gelen inte återanvänds elimineras risken för kontaminering av proven.
Doktoranderna Katarina Bengtsson och Sara Nilsson publicerar sina rön i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE tillsammans med Nathaniel Robinson som leder forskningen i gruppen för Transport och separation.
  

– En av våra strategier är att hitta användningsområden för dessa polymermaterial, utvecklade för tryckt elektronik, i andra tillämpningar. Vi hoppas att våra nya resultat ska bidra till att snabba på en automatisering och miniatyrisering av gel-elektrofores, vilket i sin tur kan göra medicinska diagnoser och DNA-sekvensering billigare, snabbare och mer pålitliga, säger Nathaniel Robinson.

Den nya tekniken kommer nu att utvecklas vidare i avknoppningsföretaget LunaMicro AB.

Artikel: Conducting Polymer Electrodes for Gel Electrophoresis av Katarina Bengtsson, Sara Nilsson och Nathaniel D. Robinson. PLoS ONE open access February 2014.

Transport and Separations Group: http://www.liu.se/ifm/surfphys/transport?l=en

Åke Hjelm 2014-03-03