World Social Work Day 2017

Varje år firas World Social Work Day den tredje tisdagen i mars för att uppmärksamma det sociala arbetet i världen. Årets internationella tema var "Promoting Community & Environmental Sustainability".

Vid Campus Norrköping ordnades den 21 mars 2017 en dag där studenter, praktiker och forskare fick möjlighet att lyssna på inbjudna gäster och diskutera klimatfrågan ur ett socialt perspektiv genom temat klimatmigration. Evenemanget var ett samarbete mellan Socionomsektionen, Socionomprogrammet och Avdelning Socialt arbete vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).

Bildspel

Ett sextiotal personer samlades i Färgeriet, Kåkenhus, för att mingla och prata om socialt arbete och samhällelig och miljömässig hållbarhet.
Ett sextiotal personer samlades i Färgeriet, Kåkenhus, för att mingla och prata om socialt arbete och samhällelig och miljömässig hållbarhet. 
Initiativet till World Social Work Day kommer från ISFW, International Federation of Social Workers.
Initiativet till World Social Work Day kommer från ISFW, International Federation of Social Workers. 
Ett sextiotal personer samlades i Färgeriet, Kåkenhus, för att mingla och prata om socialt arbete och samhällelig och miljömässig hållbarhet.
Vision var på plats och bjöd på kaffe. 
Akademikerförbundet SSR var också på plats. De sponsrade med lunchmackor.
Akademikerförbundet SSR var också på plats. De sponsrade med lunchmackor. 
FORSA, Förbundet för forskning i socialt arbete, informerade om sin verksamhet.
FORSA, Förbundet för forskning i socialt arbete, informerade om sin verksamhet. 
På minglet kunde man lyssna och läsa om socionomstudenters erfarenheter av internationellt socialt arbete.
På minglet kunde man lyssna och läsa om socionomstudenters erfarenheter av internationellt socialt arbete. 
Universitetsbiblioteket och kontaktbibliotekarien för socialt arbete, Anna Pettersson, var också med och visade upp relevant litteratur för dagen.
Universitetsbiblioteket och kontaktbibliotekarien för socialt arbete, Anna Pettersson, var också med och visade upp relevant litteratur för dagen. 
Programmet inleddes med en presentation av socionomstudenters erfarenheter av internationell verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Jonas Johansson, Johanna Bondesson och Lucas Cirstea Händestam delade med sig av sina upplevelser av socialt arbete i Peru och Sydafrika.
Programmet inleddes med en presentation av socionomstudenters erfarenheter av internationell verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Jonas Johansson, Johanna Bondesson och Lucas Cirstea Händestam delade med sig av sina upplevelser av socialt arbete i Peru och Sydafrika. 
Veronica Brodén Gyberg & Deniz Tütüncü från LiU höll en presentation kring temat Klimatmigration – forskningsläget, internationella riktlinjer och Sveriges beredskap.
Veronica Brodén Gyberg & Deniz Tütüncü från LiU höll en presentation kring temat Klimatmigration – forskningsläget, internationella riktlinjer och Sveriges beredskap. 
Karin M Cederqvist, kurator på Flyktingmedicinskt Centrum (FMC), Region Östergötland, fortsatte med en presentation om socialt arbete med flyktingar.
Karin M Cederqvist, kurator på Flyktingmedicinskt Centrum (FMC), Region Östergötland, fortsatte med en presentation om socialt arbete med flyktingar. 
Els-Marie Anbäcken från Mälardalens högskola delade med sig av sina erfarenheter av kris och katastrof och socialt arbete i samband med tsunamikatastrofen i Japan 2011.
Els-Marie Anbäcken från Mälardalens högskola delade med sig av sina erfarenheter av kris och katastrof och socialt arbete i samband med tsunamikatastrofen i Japan 2011.
Dagen summeras och avslutas av Socionomsektionens Anna Petersson och Joel Ljunggren. I ett bildspel presenterades hur dagens besökare själva ser på vad det innebär att främja hållbar utveckling i socialt arbete. Slutordet blev att sprida kärlek – inte hat.
Dagen summeras och avslutas av Socionomsektionens Anna Petersson och Joel Ljunggren. I ett bildspel presenterades hur dagens besökare själva ser på vad det innebär att främja hållbar utveckling i socialt arbete. Slutordet blev att sprida kärlek – inte hat. 

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll