Socialantropologi

Är du intresserad av att få veta mer om hur människor lever sina liv i olika samhällen på jorden, och hur de resonerar och beter sig, vad de tror på, samt hur de uppfattar andra människor? Har du till exempel funderat på varför det uppstår konflikter mellan olika grupper av människor, vilken betydelse människors religion har för individer eller vad det finns för olika uppfattningar om genus? Enkelt uttryckt är studier i socialantropologi den akademiska förlängningen av vår nyfikenhet på andra.     

Waitangi Day, Nya Zeeland. Foto: Åsa Nilsson Dahlström

Foto: Åsa Nilsson Dahlström

Ett spännande ämne

Socialantropologer studerar mänsklig mångfald och försöker att beskriva och förstå samhällen på deras egna premisser. Vi jämför också olika samhällen och studerar kulturmöten och hur olika identiteter skapas och omskapas, till exempel när en grupp människor migrerar till ett annat land. Socialantropologer kan lika gärna studera en grupp unga miljöaktivister i Indien som börsmäklare i New York, filmproducenter i Nigeria eller livet på en flyktinganläggning i Borlänge. 

Fristående kurser

Inom socialantropologi finns en rad fristående kurser på olika nivåer - från grundkurser (som inte kräver några förkunskaper i ämnet) till kurser på avancerad nivå. Det går att läsa en eller flera mindre kurser på 7,5 högskolepoäng (hp) eller en stor kurs på 30 hp som sträcker sig över hela terminen. De första 60 hp i ämnet kallas för ett antropologiskt basår. Cirkeldiagrammen nedan visar de olika kurserna som ingår i basåret.

Efter basåret finns det möjlighet att läsa en fördjupning i ämnet och skriva ett examensarbete i form av en kandidatuppsats. Se kursen "Socialantropologi, fördjupningskurs, 30 hp" under rubriken "Kurser på grundnivå" nedan.

För dig som vill fortsätta läsa socialantropologi på avancerad nivå finns både kurser (t ex Socialantropologi 4) och ett masterprogram, "Samhällsgestaltning, masterprogram, 120 hp". Läs mer om kurserna och programmet längre ner på sidan.

Arbete efter utbildningen

Vi bjuder in dig till en intressant och intellektuell resa som förbereder dig för en mångfald av yrkesområden. Med hjälp av ämnets fokus på kulturella och sociala aspekter av människors liv utvecklar du en förmåga att möta och förstå människor med olika bakgrunder. Det ger dig värdefull kunskap som är användbar inom många olika yrkesområden som till exempel flyktingsamordning, integrationsarbete, pedagogiskt arbete, journalistik, social omsorg och internationellt miljö- och utvecklingsarbete. 

Antropologiskt basår

 

Fristående kurser och program
Visa/dölj innehåll

Kurser på grundnivå

Kurser på avancerad nivå

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Läs mer om socialantropologi vid LiU
Visa/dölj innehåll