Varierat analysarbete

Sofie Cassman Eklöf arbetar som laboratorieingenjör i Göteborg. Hon tycker att utbildningen i kemisk biologi från Linköpings universitet förberett henne väl för den sortens jobb.
Sofie Cassman Eklöf, tidigare studentNamn: Sofie Cassman Eklöf
Utbildning: Kemisk biologi, examen 2016
Jobb: Laboratorieingenjör på Göteborgs stad, Kretslopp och Vatten. 

Vad jobbar du med?

Jag jobbar som laboratorieingenjör på Vattenverket i Göteborg stad som tillhör förvaltningen Kretslopp och Vatten. Vi tar prover på vattnet från vattenverket och har även olika mätstationer längst Göta Älv. Vi tar även emot prover från konsumenter. Vi gör en mängd olika analyser på vattnet, både kemiska och biologiska, för att se till att det håller en hög kvalitet.  

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut?

På förmiddagen tar jag prover inne från verket. Det finns olika steg i reningsprocessen och vi tar prover från varje steg. Efter lunch analyserar jag proverna i laboratoriet. Jag undersöker flera olika saker som till exempel vattnets pH-värde, färg, lukt och eventuell förekomst av bakterier. Vår uppgift är att se till alla kommunens invånare får vatten som når upp till Livsmedelsverkets krav. 

Vad är det bästa med ditt arbete?

Det roligaste är att det är så varierat från dag till dag. Jag får göra allt från att ta prover, utföra analyser och skriva rapporter. Vi är uppdelade på olika stationer som innebär olika arbetsuppgifter som roteras var tionde vecka. Även om man är ensam på sin station är man beroende av kollegorna på de andra stationerna. På vissa stationer tar jag prover från Göta Älv, på andra åker jag hem till konsumenterna för att ta prov på deras vatten. Jag får göra nya saker hela tiden och lär mig därför ständigt nya analysmetoder med mera.

Vad är utmaningen med ditt jobb?

– Det är att se till vattnet håller en hög kvalitet. Det ställs också krav på att man ska lära sig nya saker inom ett visst tidsspann.  

Har du nytta av din utbildning i ditt arbete?

Ja, absolut. Under utbildningen lärde jag mig hur jag bäst lär mig nya saker. Hur jag på bästa sätt tar till mig kunskaper och hur jag sedan kan applicera dessa i praktiken. Utbildningen innehåller mycket praktiskt arbete på lab så jag kände mig redan mycket bekväm i laboratoriemiljö när jag började arbeta. Dessutom hade jag kunskap om många av de analyser jag genomför på mitt jobb dagligen. 

Varför valde du att läsa Kemisk biologi?

Jag tyckte om både kemi och biologi, och då tänkte jag att det skulle vara roligt med just biokemi. Jag har alltid varit intresserad av hur människokroppen fungerar och av olika sjukdomar. Att det blev just LiU berodde på att utbildningen fanns där. Jag kommer ursprungligen från Gävle och hade inga kopplingar till LiU eller Linköping.

Vad tyckte du om din utbildning?

Den var jättebra och intressant. Då Kemisk biologi inte är en jättestor utbildning sett till antalet studenter så har det alltid varit en bra sammanhållning inom både klasserna och årskurserna. Man har alltid kunnat fråga äldre studenter om hjälp och råd och alltid blivit bra bemött. Lärarna på kurserna och utbildningen håller hög klass. Det är en relativt forskningsinriktad utbildning och man får snabbt koppling till forskningen och forskarna på LiU men också till olika företag inom området. Utbildningen innehöll också många praktiska moment, som jag tyckte var bra. Det var inte bara att läsa och tenta av utan man fick också applicera allt man hade lärt sig. 

Hur var ditt studentliv?

Det var roligt och lärorikt! Jag engagerade mig i flera olika saker, vilket gjorde att jag lärde känna nya människor och fick många kontakter inom universitet. Jag var studienämndsordförande under ett år, vilket gav mig en inblick i hur universitet fungerar och att vi studenter kan påverka vår utbildning mer än vad man kanske tror. Jag var även med och arbetade med München Hoben, en stor studentfest. Där fick jag lära mig att samarbeta med människor med olika bakgrund och från olika program. 

Har du några råd till blivande studenter?

Ha kul! Gör så mycket du kan och vill. Visst måste man plugga men studietiden blir så mycket mer om man också gör andra saker. Engagerar man sig i olika aktiviteter och föreningar får man många nya kontakter, inte bara klasskamrater utan också från andra utbildningar vilket man har stor glädje och nytta av i framtiden. 

Vad vill du göra i framtiden?

Jag trivs bra på min arbetsplats idag. Men längre fram kan jag tänka mig att arbeta inom forskning och utveckling. Utbildningen var riktad mot forskning och jag skulle gärna vilja fortsätta inom området.

Civilingenjörsprogram i kemisk biologi Visa/dölj innehåll