Sökhjälp för forskare

Som forskare eller forskarstuderande vid LiU har du möjlighet att konsultera en bibliotekarie, exempelvis när du ska göra en inventering av tidigare forskning eller en systematisk litteraturöversikt.

Biblioteket har en mängd resurser som du som forskare kan använda dig av när du behöver söka litteratur. Vi hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av dessa resurser, exempelvis när du ska göra om inventering av tidigare forskning i samband med avhandlingsarbete eller uppstart av ett nytt forskningsprojekt, eller när du ska genomföra en större systematisk litteraturöversikt.

Det innebär att vi tillsammans utifrån din specifika problemställning diskuterar frågor som exempelvis rör:

  • val av databaser och sökverktyg
  • val av söktermer
  • utformning av söksträngar
  • dokumentering av sökprocessen
  • hantering av sökresultat

Boka en tid

Om du vill boka en tid för sökhjälp är du välkommen att göra det via detta formulär:

RelateratVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll