Specialistsjuksköterska i medicinsk vård med profilering inom Neuroomvårdnad – 60 hp

Specialistsjuksköterska med profilering mot Neuroomvårdnad på avancerad nivå är en inriktning inom specialistsjuksköterskeprogrammet i medicinsk vård vid Linköpings universitet. Utbildningen ger kompetens för att leda och utföra en målinriktad omvårdnad vid akuta och kroniska komplexa neurologiska tillstånd. 
Utbildningen till specialistsjuksköterska med profilering inom neurologisk omvårdnad ger en fördjupad  kunskap inom neurologisk symtom och sjukdomslära inklusive neurologisk och neurokirurgisk behandling och rehabilitering av patienter med akut och kronisk sjukdom och skada i centrala nervsystemet. Som specialistsjuksköterska med profilering inom neurologisk omvårdnad kan du med ett patientcentrerat förhållningssätt självständigt utvärdera och göra bedömningar kring omvårdnaden av komplexa neurologiska patienter och samverka i team för ett omhändertagande av högsta kvalitet. Din kompetens är efterfrågad inom både öppen och slutenvård vid neurologiska, neurokirurgiska, geriatriska och rehabiliteringsmedicinska kliniker runt om i landet. Specialistsjuksköterskans arbetsuppgift är att initiera och ansvara för omvårdnad, patientsäkerhetsarbete, förbättringsarbete och kvalitetsutveckling på evidensbaserad grund. 

 

Programmet ger möjlighet till magisterexamen vilket kan vara en grund för att arbeta med vårdutveckling och utvärdering inom verksamheten. Utbildningen ger behörighet för vidare studier på mastersnivå (mastersexamen ytterligare 1 års studier) och till forskarutbildning (doktorsexamen ytterligare 4 års studier).
Utbildningen är en påbyggnadsutbildning efter sjuksköterskeexamen. Studierna bedrivs på halvfart under två år och samläses med specialistsjuksköterskeprogrammet i medicinsk vård. Huvudsakligt ämnesområde i utbildningen är omvårdnadsvetenskap med inriktning mot medicinsk vård, därutöver ingår medicinsk vetenskap och beteendevetenskap. Antal campusdagar beräknas till 2 dagar varannan vecka.

 

Linköpings universitet tillämpar studentcentrerat lärande och stor vikt läggs vid självstyrt lärande. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår och sker i första hand i Östergötlands län. VFU kan även genomföras i hemlandstinget om lämplig plats kan beredas där. Programmet leder till specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot medicinsk vård (Post Graduate Diploma in Specialist Nursing - Medical Care Nursing, 60 credits), med profilering i neuroomvårdnad. 

 

För att inriktningen ska kunna starta krävs att minst 10 studenter som gjort intresseanmälan för inriktning Neuroomvårdnad registrerar sig vid programstart. Om färre antal studenter registrerar sig finns möjlighet att ändå gå specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot medicinsk vård.

 

Kontakta Anita Kärner Köhler för att anmäla ditt intresse för profilering inom neurologisk omvårdnad.

Ansökan till programmet Specialistsjuksköterska medicinsk vård, 60 hp sker via antagning.se