Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet

I skolan finns ett stort behov av lärare med fördjupade kunskaper i specialpedagogik. Denna uppdragsutbildning förbereder dig för kvalificerade arbetsuppgifter som speciallärare vad gäller undervisning, utvärdering och utredning samt pedagogiskt utvecklingsarbete för elever i behov av särskilt stöd.

Du som är antagen

Här finns information till dig som är antagen till speciallärarutbildning inom Lärarlyftet hösten 2021 vid LiU.

Om utbildningen

Från och med hösten 2020 ger LiU på uppdrag av Skolverket Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet. Utbildningen är på 90 hp och går på halvfart över sex terminer. Du kan välja mellan följande specialiseringar:

  • Matematikutveckling
  • Språk-, skriv- och läsutveckling
  • Utvecklingsstörning 

Utbildningen ges på distans med 3-5 träffar per termin på Campus Valla, Linköpings universitet.

Programmets mål

Programmets mål är att du genom att förena teoretiska och verksamhetsinriktade studier ska få fördjupade kunskaper om specialpedagogiskt arbete för elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar tillsammans med forskare och lärare för att åstadkomma en såväl forskningsbaserad som yrkesrelevant utbildning. 

Programmets innehåll

Programmet är uppdelat i tre block (30 hp per block):

  1. Introduktion av det specialpedagogiska kunskaps- och verksamhetsområdet
  2. Fokus ligger på elevers grundläggande färdigheter i svenska eller matematik eller lärande och utveckling för elever med intellektuell funktionsnedsättning.
  3. En teori- och metodkurs samt ett examensarbete.

Vill du veta mer om de olika blocken och vilka kurser de innehåller, se utbildnings- och programplan nedan.

Fler uppdragsutbildningarVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll