pusselbitar

Martina Berglund, HELIX-forskare och universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI, har tillsammans med professor Mattias Elg, biträdande professor Andreas Wallo och industriforskaren Ulrika Harlin/RISE beviljats drygt 4,4 miljoner kronor till forskningsprojektet SPINN-OFF, om förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid snabba svängningar.

Projektet bedrivs i samarbete med forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) forskningsinstitutet.

Utifrån lärdomar av de mycket snabba svängningarna som covid-19-pandemin krävt inom privata och offentliga verksamheter vill forskarna skapa spinn-off-effekter som stärker arbetsplatsers förmåga till förnyelse och en hållbar arbetsmiljö när snabba förändringar är ”det nya normala”. Målet är att projektet ska mynna ut i en inspirationsguide med lärandeexempel och metodstöd för arbetsmiljö- och förnyelsearbete.


Kontakt