Användningen av smidda finkorniga superlegeringar begränsas ibland av deras känslighet för snabb spricktillväxt vid hålltider i förhöjde temperatur. I detta projekt studerar vi olika aspekter av detta fenomen.
På grund av ökad efterfrågan på robusta turbiner med högre verkningsgrad och god förmåga att klara cyklisk drift har det blivit allt viktigare att kunna hantera livslängdsmodellering och skadetålighet på ett tillförlitligt sätt vid utveckling av nya gasturbiner. I detta projekt studeras hur termomekanisk cykling i kombination med hålltider vid höga temperaturer påverkar utmattning och sprickpropagering i gasturbinmaterial. Särskilt studeras effekten av olika cykeltyper såsom initiala överbelastningar och transienta temperaturcykler samt inverkan av olika mikrostrukturer hos materialen.

Industriell partner: Siemens Industrial Turbomachinery and GKN Aerospace

Finansiering: Energimyndigheten

Forskare

Relaterad forskning