Statsvetarstudenter hjälper kommuner med digitalisering i mini-projekt 

Digitalisering är en samhällsförändring som i snabb takt förändrar allt mer i vår vardag. Men det är inte lätt. För att hitta nya idéer och möjligheter för kommunerna i Östergötland arbetar de tillsammans med studenter på masterprogrammet i Statsvetenskap vid LiU.
Studenter i ett rum Julia Larsson från Motala bibliotek samt professor Elin WihlborgJulia Larsson på Motala bibliotek tillsammans med professor Elin Wihlborg vid LiU.

Digital delaktighet är en del av regeringens IT-politik, som ålagts kommunerna. Det handlar om att ge alla medborgare möjligheter och stöd att vara digitalt delaktiga. Det är särskilt viktigt för att kunna nyttja offentliga tjänster och service. Men det är inte lätt. Det handlar om många olika frågor och medborgarna har så olika förutsättningar och kompetenser. I kursen Ledarskap och styrning i offentliga verksamheter har studenterna fått i uppdrag att komma med förslag till kommunerna i Östergötland om hur de skulle arbeta för att göra fler digitalt delaktiga. Professor Elin Wihlborg är kursansvarig och forskar om dessa frågor vill också stödja kommunernas arbete med digital inkludering. Hon berättar: 


– I den här kursen får studenterna tillämpa teorier och modeller om offentlig ledning och styrning på en aktuell utmaning. Samtidigt ger de kommunerna nya idéer och ibland också arbetssätt för att ta sig an dessa svåra och delvis nya frågor. På så sätt hoppas vi kunna bidra till ett lite bättre digitalt och mer inkluderande samhälle.

Under fredagen den 20 oktober presenterade studenterna förslagen för företrädare för kommunerna och lärarna på kursen. På så sätt fick studenterna även möjligheter att göra riktiga presentationer som förhoppningsvis bidrar till utveckling. Veronica Lachan är digitaliseringsstrateg på Finspångs kommun. Hon berättar:

– Det är en fantastisk möjlighet för Finspångs kommun att delta i det här samverkansprojektet. I studenternas rapport finns flera intressanta förslag på vad vi kan göra i vårt framtida arbete med digital inkludering. Jag tror att det är nyttigt för oss att få ett annat perspektiv på det vi jobbar med. Det tycker jag verkligen att studenterna bidragit med i det här arbetet.

Via länken nedan finns korta rapporter och presentationer där studenternas förslag presenteras.

Åhörare sitter i ett konferensrum
Åhörare från kommunala verksamheter i Östergötland
Personer som minglar under kaffepaus
Statsvetarstudenter och tjänstepersoner från östgötska kommuner minglar

Ladda ner materialet