Kvalitet i kompetensutveckling – Erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom STEM-utbildning

Den 13-14 september står NATDID värd för en tvådagars workshop med lärares professionsutveckling i fokus. 

Under dagarna kommer vi att diskutera och utbyta erfarenheter kring hur kvalitetskriterier implementeras och utvärderas direkt i fortbildningsverksamheten, men också hur framtida kompetensutvecklingsinsatser kommer att möta lärarnas behov utifrån den klassrumssituation de befinner sig i. Särskilt fokus kommer att ligga på mångfaldsarbete och digitala verktyg.

Workshopen riktar sig till alla aktörer som på något vis arbetar med skolutveckling eller lärarfortbildning inom naturvetenskapliga ämnen, teknik och/eller matematik. 

Plats: Norrköping (Linköpings universitet)
Tid: 13 september kl. 12 – 14 september kl. 13 (lunch-till-lunch)

Deltagande är kostnadsfritt och då ingår lunch och fika båda dagarna. Alla deltagare inbjuds att delta på en gemensam middag till självkostnadspris.

Till anmälan- senast 24 augusti.

Workshopen arrangeras som en del av det EU-finansierade projektet STEM Professional Development Network http://stem-pd-net.eu/en/project/