Kvalitet i kompetensutveckling – Erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom STEM-utbildning

Den 13-14 september står NATDID värd för en tvådagars workshop med lärares professionsutveckling i fokus. 

Under dagarna kommer vi att diskutera och utbyta erfarenheter kring hur kvalitetskriterier implementeras och utvärderas direkt i fortbildningsverksamheten, men också hur framtida kompetensutvecklingsinsatser kommer att möta lärarnas behov utifrån den klassrumssituation de befinner sig i. Särskilt fokus kommer att ligga på mångfaldsarbete och digitala verktyg.

Workshopen riktar sig till alla aktörer som på något vis arbetar med skolutveckling eller lärarfortbildning inom naturvetenskapliga ämnen, teknik och/eller matematik. 

Plats: Norrköping (Linköpings universitet)
Tid: 13 september kl. 12 – 14 september kl. 13 (lunch-till-lunch)

Deltagande är kostnadsfritt och då ingår lunch och fika båda dagarna. Alla deltagare inbjuds att delta på en gemensam middag till självkostnadspris.

Till anmälan- senast 24 augusti.

Workshopen arrangeras som en del av det EU-finansierade projektet STEM Professional Development Network http://stem-pd-net.eu/en/project/

Program

Dag 1 - 13 september

12-13 Gemensam lunch på Anno 1852 St Persgatan 19
13-14 Introduktion och presentation av deltagare, sal KO23
14-15 Kompetensutveckling inom STEM (presentation och diskussion), sal KO23
15-15.30 Fika
15.30-16.30 Deltagares presentation hur kompetensutvecklingsinsatser utvärderas i den egna verksamheten, sal KO23
16.30-17.30 Kvalitetskriterier på organisationsnivå (presentation), sal KO23
19.00 Gemensam middag till självkostnadspris på Härlig Pasta, Drottninggatan 19 (https://www.harligpasta.se/)

Dag 2 - 14 september

8.30-9.00 Kvalitetskriterier på specifika insatser (presentation), sal KO23
9.00-9.30 Diskussion utifrån kvalitetskriterier, sal KO23
9.30-10.00 Fika
10-10.45 Utvärdering av kvalitet – hur mäter vi och för vem?, sal KO23
11-12.30 Revidering av kvalitetskriterier och hur går vi vidare? (diskussion), sal KO23
12.30 Lunch-to-go

Ladda ner programmet.

Programmet är preliminärt.

Visa/dölj innehåll