Stipendieregn över Campus Norrköping

Den 16 december är det högtidlig utdelning av årets Norrköpingsstipendier. I år får 14 studenter och doktorander dela på 120 000 kronor.
Stipendiaterna som får nu får medel till en rad olika ändamål som utlandsstudier, examensjobb, konferensresor med mera, får motta sina stipendiebevis vid en ceremoni i Utsikten, högst upp i Kåkenhus, i närvaro av representanter för donatorerna.

Årets mottagare av stipendier från Region Östergötland är Johanna Stöcki samt Gabriella Svensson. Norrköpings kommun delar ut fem stipendier, till Olav Nygård, Anna Samuelsson, Victoria Manfred, Helena Rohs samt Amanda Wadström.
Norrköpings Polytekniska Förenings stipendium går till Oskar Carlbaum, Michael Norén samt Kajsa Franzén. LFV:s stipendium tilldelas Prithiviraj Muthumanickam.

Norrköping Campus Rotarys stipendium går till Adam Alsegård, som också får motta ett allmänt stipendium tillsammans med Benjamin Wiberg.

Kontakt

Senaste nytt från LiU