Stoppar bidrag på grund av oetiskt handlande

Vetenskapsrådet avbryter utbetalningen av ett bidrag till en forskare verksam vid Linköpings universitet. I sitt beslut säger rådet att det beror på ett oetiskt handlande som strider mot gällande bidragsvillkor.

syntetisk hornhinnaDen aktuella forskningen rör biosyntetiska hornhinnor som är en behandlingsmetod för svåra skador och sjukdomar i ögats hornhinna. Nyligen riktade styrelsen för den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet kritik mot forskningsledaren för oredlighet, efter en utredning av externa experter.

– Vi har tagit del av den utredning som gjorts vid Linköpings universitet och som säger att forskaren genom upprepad oaktsamhet och felaktigt medförfattarskap agerat oredligt. Vi avbryter nu vårt bidrag som har en tydlig koppling till forskningen som kritiseras i utredningen, säger Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet i en kommentar på rådets hemsida.

Rektor Helen Dannetun kommenterar Vetenskapsrådets beslut:

– Det är naturligtvis av stor vikt att det får konsekvenser om man agerat oredligt, vårt regelverk ska självklart följas. Det här är ett angeläget forskningsområde med stor potential och nu får vi se till att följderna av VR:s beslut inte drabbar någon som inte omfattats av fakultetens ställningstagande i oredlighetsärendet.

Nästa artikel i detta ärende