Stora utmaningar i export av biogas

Sverige ligger långt fram med biogasen, men lika svårt som det är att få fart på exporten av miljöteknik är det att exportera biogaslösningar. Forskningsprojektet Interbio redovisar sina första resultat i en workshop med branschföreträdare

Interbio samtal– Vi är världsbäst i Sverige på att ta emot studiebesök, det kommer delegationer hit från hela världen, men affären hamnar någon annanstans. På Scania samarbetar vi med flera Urban Löfvenberg, Scaniaolika svenska företag, men har inte nått ända fram med att rigga ett gemensamt team för försäljning globalt, konstaterar Urban Löfvenberg, produktansvarig för sustainable solutions, Scania.

Tillsammans med ett tiotal andra inbjudna från biogasbranschen deltar han i en workshop, arrangerad av Olof Hjelm, professor, och Wisdom Kanda, doktorand, Avdelningen industriell miljöteknik.

Interbio

Olof Hjelm och Wisom Kanda driver ett 2,5-årigt projekt, Interbio, finansierat av Energimyndigheten. Uppdraget är att undersöka vilka hinder och möjligheter företagen inom biogassektorn har med internationalisering. Lokalt och regionalt ligger svenska biogasföretag i den verkliga framkanten, men exporten går trögt, med några få och framgångsrika undantag.

– Överblicken saknas, varje region i Sverige kör sitt race. Det är verkligen ingen brist på seminarier inom området, men det saknas en samordnande organisation, ett ”Swedish biogas export team”, säger Rutger Hörndahl, även han från Scania, men med produktansvar för bussystem där förnybara bränslen är en viktig del.

Interbio ska avslutas i sommar och i juni vill Energimyndigheten ha rekommendationer från projektet.

Wisdom Kanda– Vi har presenterat våra resultat så här lång och vi vill nu ha företagens syn, om det vi kommit fram till stämmer. Vi har identifierat problem med finansieringen och att det saknas en gemensam arena där det finns överblick och möjlighet till kunskapsutbyte. Vi ser också hur tekniken, systemen och affärsmodellerna måste anpassas till andra länders verklighet, säger Wisdom Kanda.

Gemensam problembild

Finansieringen och bristen på samordning ansåg även deltagarna vara de största stötestenarna samt kortsiktigheten i de satsningar som görs.

– I Sverige har kommunerna pengar att köpa en ny värmepanna, men den typen av muskler finns inte utomlands, framför allt inte i utvecklingsländer. När Frankrike betalar ut bistånd är det franska företag som får bidra, men i Sverige går pengarna till världsbanken där svenska små företag har svårt att konkurrera säger Mattias Philipsson, Svensk Biogas.

De stora länderna ställer upp med en paketlösning där teknik, drift, service och finansiering ingår, allt i ett.

– Vi behöver också kunna sälja hela paketet, hårdvara, drift och kunnande – annars blir det bara några mantimmar, fortsätter han.

Det offentliga stöd som finns har också brister:

– De offentliga marknadsföringssatsningar som görs är för kortsiktiga. Det kan ta tio år eller mer att sälja in ny teknik inom ett helt nytt område som det här, även om behoven är stora, säger Tom Walsh, Renetech.

Det är också viktigt att skilja på behov och marknad, att det finns ett behov betyder inte att det automatiskt finns någon som är beredd att betala.

Branschen behöver exportforum

Hoppet ställer deltagarna till branschorganisationen Energigas Sverige. Det är branschföreningen som borde kunna samla de många olika aktörerna inom branschen och starta ett exportforum, anser de. En arena, en samlingsplats för kunskapsutbyte och samarbete i en diversifierad och annars ganska småskalig bransch, är ett måste.

Olof Hjelm, professor industriell miljöteknikOlof Hjelm griper in i diskussionen:
– Ni har inget Saab eller Ericsson att ta rygg på när det gäller export av biogaslösningar, här behövs en annan typ av offentligt stöd, säger han.

Och frågar sedan också vad han och Wisdom Kanda kan bidra med.

– Sprid era slutsatser, politikerna lyssnar mer på er än på oss. Det måste också bli enklare att överleva här hemma, en stark och fungerande hemmamarknad är viktigt för att orka gå utomlands, konstaterar Mattias Philipsson.

– Vi måste tro på tekniken i Sverige, inrikes referenser är viktiga och vi kan inte fortsätta ställa biogas, etanol och el mot varandra, vi behöver dem alla för att nå målen om fossilfrihet, säger Rutger Hörndahl.

Men ju fler fungerande projekt man kan visa upp, desto lättare går det att sälja och ett av resultaten från Interbio är också att de som har försökt och varit lyckosamma i att exportera möter allt färre hinder.

Rutger Hörndahl, Scania– Vi borde också kunna lära mer av varandra, städer lär av andra städer och länder lär av länder. Vi exporterar snarare till städer än till länder numera, säger Rutger Hörndahl.

Att det finns ett stort behov av samverkan och erfarenhetsutbyte, mellan stora och små företag inom biogassektorn, märks inte minst runt borden där deltagarna flitigt byter visitkort med varandra. I juni ska en rapport till Energimyndigheten stå klar och i höst försvarar Wisdom Kanda sin doktorsavhandling.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Fler nyheter från LiU Visa/dölj innehåll