Storsatsning på smärtforskning

AFA Försäkring satsar 50 miljoner kronor på nya forskningsprojekt om kronisk smärta. Drygt nio miljoner kronor tilldelas två LiU-forskare.

På uppdrag av arbetsmarknadens parter gör AFA Försäkring en storsatsning på smärtforskning och anslår i en treårig satsning totalt 50 miljoner kronor fördelade på 13 forskningsprojekt.

Avsikten med satsningen är att ta ett helhetsgrepp på området kronisk smärta för att försöka hjälpa människor med både långvarig generell smärta och människor med mer specifika besvär, som till exempel smärta i samband med IBS, nack- och skuldersmärtor samt fibromyalgi.

Tre smärtprojekt

Björn Gerdle, professor vid Institutionen för medicin och hälsa får anslag till två nya forskningsprojekt. Det ena ska ta upp kronisk smärta och förekomsten av samsjuklighet meden en finansiering från AFA på 3 240 000 kr. Det andra projektet rör förekomst av biokemiska muskelförändringar vid kroniska nack-skuldersmärtor och fibromyalgi, relationer till smärtkaraktäristika och förändringar vid träning. Beviljat anslag 2 939 000 kronor.

Susanna Walter, forskare vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, 3 097 000 kronor för att undersöka  om det finns patofysiologiska faktorer i det centrala nervsystemet vid den kroniska smärtsjukdomen IBS, Irritable Bowel Syndrome som tillhör en av världens vanligaste tarmsjukdomar.


Publicerad 2015-06-11